تعداد مقاله

318

تعداد پذیرش

49

تعداد عدم پذیرش

84

درصد پذیرش

15

 

دو فصلنامه نامه انسان شناسی از طرف انجمن انسان شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه انسان شناسی پایه گذاری شده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد و به صورت دسترسی آزاد به مقالات انتشار می­‌یابد.

 

            اطلاعات نشریه:

 • ناشر:   انجمن انسان شناسی ایران
 • فرمت:  الکترونیکی و چاپ برای نویسندگان
 •  قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •  نوبت‌های چاپ:  دوفصلنامه
 • دسترسی قبلی: دارد
 • زبان نشریه:  فارسی (چکیده انگلیسی)، فرانسه
 • حوزه  تخصصی: مردم شناسی
 • نوع مجله: علمی
 • دسترسی به مقالاترایگان و آزاد
 • وضعیت نمایه:بلی
 • نوع  داوری:  فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ایمیل مجله: [email protected]
 • ایمیل پشتیبان: [email protected]

 

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 30، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-374 

8. گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

صفحه 229-247

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


ابر واژگان