اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهرداد عربستانی

انسان شناسی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

m.arabestaniut.ac.ir

سردبیر

جلال الدین رفیع فر

انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

دستیار سردبیر

سید محمد چاووشی

دانشجوی دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

chavoshimohamad1gmail.com

مدیر داخلی

لیلا دارشی

مسئول دفتر انجمن انسان شناسی ایران

leiladarshi68gmail.com

اعضای هیات تحریریه

ژاله آموزگار

اسطوره‌شناسى،زبان‌هاى باستانى استاد دانشگاه تهران

jalehamouzegaryahoo.com

مصطفی ازکیا

جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی استاد دانشگاه تهران

mostafa_azkiyayahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد اسدیان خرم آبادی

مدرس دانشگاه

m.asadianyahoo.com

علی بلوکباشی

فرهنگ عامه عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی

a_bulookbashicgie.org.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین سلطان زاده

فرهنگ و معماری استاد دانشگاه آزاد اسلامی

hos.soltanzadehiauctb.ac.ir

جواد صفی نژاد

جغرافیای انسانی،مطالعات عشایری استادیار دانشگاه تهران

safinejadgmail.com

محمود قاضی طباطبایی

روش تحقیق استاد دانشگاه تهران

m.ghazigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

اصغر کریمی

فرهنگ و فن آوری عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی:دانشنامه فرهنگ مردم ایران

asgharkarimi390gmail.com

اعضای هیات تحریریه

یحیی مدرسی تهرانی

انسان شناختی زبان شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

ymodarresigmail.com

محمد میرزایی

جمعیت شناسی و فرهنگ استاد دانشگاه تهران

mmirzaeiut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

فرهاد ورهرام

فیلم اتنوگرافیک کارگردان سینما

varahramfyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فرزانه گشتاسب

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

goshtasbfarzanehgmail.com