فرایند پذیرش مقالات

 • نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
 •  هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
 • هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسیتی، هویتی نباید در مقالات وجود داشته باشد. ( در این زمینه تصمیم نهایی به عهده هیات تحریریه خواهد بود).
 • مقالات بایستی ویرایش شده و همراه با خلاصه انگلیسی به نشریه ارسال شوند.
 • تنها مقالاتی قابل بررسی خواهند بود که از طریق سامانه به دفتر نشریه ارسال شده باشند.
 • حق هرگونه حک و اصلاح با توافق نویسنده به عهده نشریه می باشد.
 • مقالات بر گرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد می توانند با نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول و همچنین پایان نامه های دکتری با نام دانشجو به عنوان  نویسنده اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و نویسنده مسئول و نام استاد مشاور ( حد اکثر سه نفر) امکان پذیر خواهد بود. مقالات بر گرفته از طرح های پژوهشی حد اکثر با دو نام ( مجری طرح و همکار اصلی) قابل چاپ خواهند بود.
 • همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود. 
 • مقاله‌های رسیده، نخست توسط سردبیر بررسی می‌شود و پس از تشخیص میزان مناسبت موضوع و کلیت هر مقاله با رویه علمی مجله، اصل مقاله در نخستین جلسه هیأت تحریریه مطرح می‌شود.
 • کلیه مقالات رسیده در همان نخستین جلسه هیأت تحریریه بررسی می‌شود . چنانچه موضوع و محتوای مقاله، مناسب تشخیص داده شد و اهمیت آن در اولویت قرار گرفت، در فرایند داوری قرار می‌گیرد؛ در غیر این‌صورت عدم پذیرش مقاله به نویسنده اعلام می‌شود.
 • هیأت تحریریه در همین جلسه به طور معمول، دو داور برای ارزیابی هر مقاله معین می‌نماید.
 • نظر داوران، ملاک اصلی پذیرش (یا عدم پذیرش) مقاله می باشد.
 • مدت زمان ارزیابی هر مقاله به طور متوسط سه ماه تعیین شده است . بدیهی است این زمان می تواند بدلایل خاص کمتر و یا بیشتر هم بشود.  تائید حد اقل دو داور از حد اکثر سه داور برای چاپ یک مقاله ضرورت دارد.
 •  چنانچه 2 داور تعیین شده، مقاله را قابل قبول بدانند، پیشنهادهای اصلاحی در اولین فرصت برای نویسنده ارسال می‌شود تا آن‌ها را در مقاله اعمال نماید.
 • پس از اعمال پیشنهادها، چنانچه اصلاحات اساسی بوده باشد، نسخه اصلاح شده مجددا برای یکی از دواران  فرستاده می‌شود تا کفایت اصلاحات را تأیید نمایند. در صورتی‌که اصلاحات در حد معمولی و یا شکلی باشد (از جهت تسریع در کارکرد کوتاه شدن زمان فرایند داوری) توسط دستیار سردبیر انجام می‌گیرد.
 • میانگین زمان دریافت اولیه مقاله تا ارزیابی داوران و انجام اصلاحات پیشنهادی حدود 6 ماه تخمین زده می شود (به شرطی که اصلاحات  مقاله اساسی و سنگین نباشد و نویسنده در زمان تعیین شده کار اصلاحات را انجام داده باشد).
 •  مقالات اصلاح شده‌ای که قرار است  منتشر شوند مجددا در هیأت تحریریه مطرح شده و هیأت تحریریه براساس کیفیت ارزیابی داوران و اعمال اصلاحات، تأیید نهایی چاپ مقاله را اعلام می‌دارد و در این زمان پذیرش رسمی و نهایی مقاله به نویسنده اعلام می‌گردد.
 • هزینه چاپ مقاله در نشریه مبلغ 1500000 تومان می‌باشد.
 •