داوران

داوران شماره 34

 • علی آخرتی (دانشجو دکتری مردم شناسی)
 • ایرج تنهاتن ناصری (استاد دانشگاه تهران)
 • سید محمد چاووشی (دکتری مردم شناسی)
 • حسن ذوالفقاری (استاد دانشگاه تربیت مدرس)
 • جلال الدین رفیع فر (استاد دانشگاه تهران)
 • جواد صفی نژاد (استاد دانشگاه تهران)
 • موسی عنبری (دانشیار دانشگاه تهران)
 • زهرا فرضی زاده (استادیار دانشگاه تهران)
 • احمد فیروزآبادی (دانشیار دانشگاه تهران)
 • مهدی قرخلو (دانشیار دانشگاه تهران)
 • سید محمدعلی گلابزاده (رئیس بنیاد ایران شناسی کرمان)
 • رجبعلی لباف خانیکی (کارشناس ارشد وزارت میراث فرهنگی)
 • عزیز مصطفایی (دانشجو دکتری مردم شناسی)
 • منیژه مقصودی (دانشیار دانشگاه تهران)
 • منصور منصوری مقدم (دکتری مردم شناسی)
 • محمد میرشکرایی (مدیر سابق مرکز مردم‌شناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
 • نهال نفیسی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

 

داوران شماره 35

 • محبوبه بابایی (دکتری توسعه روستایی)
 • سید محمد چاووشی (دکتری مردم‌شناسی)
 • جلال‌الدین رفیع‌فر (استاد دانشگاه تهران)
 • عزت‌الله سام‌‌آرام (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
 • رسول صادقی (دانشیار دانشگاه تهران)
 • فریبا صدیقی (دکتری مردم‌شناسی)
 • موسی عنبری (دانشیار دانشگاه تهران)
 • زهرا فرضی‌زاده (استادیار دانشگاه تهران)
 • احمد فیروزآبادی (دانشیار دانشگاه تهران)
 • حمیدرضا قربانی (استادیار دانشگاه هنر اصفهان)
 • مهدی قرخلو (دانشیار دانشگاه تهران)
 • کیانوش کیانی هفت‌لنگ (مولف و پژوهشگر)
 • عزیز مصطفایی (دانشجو دکتری مردم‌شناسی)
 • منصور منصوری‌مقدم (دکتری مردم‌شناسی)
 • جلال یوسفی (مدرس دانشگاه)