درباره نشریه

 «نامه انسان شناسی»، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن انسان شناسی ایران، با عنوان "نشریه علمی" (مصوب وزارت علوم) منتشر می‌شود. این نشریه به صورت دو فصلنامه (2 شماره در سال) تاکنون انتشار یافته است.

این نشریه، در پایگاه­ های زیر نمایه می شوند: