راهنمای نویسندگان

راهنماى تدوین مقالات «نامه انسان‌شناسى»

 

نامه انسان‌شناسى با هدف ارائه مقالات علمی-پژوهشى در یکى از حوزه‌هاى علم انسان‌شناسى به زبان فارسى منتشر مى‌شود. همه مقالات ارسال­شده پس از تأیید اولیه هیئت تحریریه، توسط سه تن از استادان و اعضاى هیئت‌ علمى متخصص در موضوع آن مقاله مورد بررسى و داورى قرار می‌گیرد و پس از انجام اصلاحات و تأیید نهایى به چاپ می‌رسد. بنابراین با توجه به چارچوب علمى مجله رعایت نکات زیر به ‌وسیله نویسندگان محترم، فرایند بررسى و چاپ مقالات را تسریع خواهد کرد:

 1. مقالات حداکثر در 20 تا 30 صفحه (8 تا 10 هزار کلمه) تنظیم و به صورت تایپ‌شده در سه نسخه همراه با جدول‌ها، طرح‌ها، نقشه‌ها، عکس‌ها و... به صورت شماره‌گذارى شده و روى صفحات جداگانه به دفتر دوفصلنامه فرستاده شوند.
 2. در صفحه اول مقاله، عنوان مقاله، نام نویسنده، دانشگاه، دانشکده یا سازمان مربوطه و احتمالاً سمت وى همراه با آدرس دقیق پستى، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیک مشخص شود.
 3. مقالات همراه با یک چکیده فارسى و یک چکیده انگلیسى، هر یک حداکثر در 250 کلمه ارسال شوند.
 4. در متن تا حد امکان، ساختار زیر به کار گرفته شود:

الف . مقدمه و طرح مسئله

ب. پیشینه پژوهش، ادبیات موضوع و چارچوب نظرى تحقیق

پ. تعریف‌ها و جامعه مورد مطالعه

ت. پرسش‌هاى تحقیق

ث. روش‌شناسى مورد استفاده و مشکلات تحقیق

ج. یافته‌هاى پژوهش

چ. نتیجه‌گیرى

ح. فهرست منابع

خ. ضمائم

 1. در بیان عناوین اصلى و فرعى از یک نظم واحد مثلاً نظام شماره‌گذارى به صورت 1. 1ـ1. 1ـ1ـ1. 2. 1ـ2. 1ـ1ـ2 یا نظام مشابه دیگرى پیروى شود.
 2. در صورت وجود واژه‌هاى خارجى در متن (به جز نام نویسندگان خارجی)، این واژه‌ها به پانویس هر صفحه منتقل شوند و آوانگارى فارسى آنها (با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ) در متن بیاید.
 3. نام نویسندگان داخلی در متن به این صورت بیاید: معین
 4. نام نویسندگان خارجی در متن با آوانگاری فارسی و با مبنا قرار دادن تلفظ واژه در زبان مبدأ به این صورت بیاید: نظیر ریچارد
 5. در صورت وجود واژه‌هاى بومى یا نامأنوس از نظام آوانگارى پیشنهاد شده در «نامه انسان‌شناسى» استفاده شود و در پانویس بیاید.
 6. در ارجاعات درون متن، نقل‌قول‌هاى مستقیم از طریق استفاده از گیومه دقیقاً مشخص شود و منبع مورد استفاده در پایان نقل قول ذکر گردد. منبع نقل قول­های غیرمستقیم نیز حتماً بیان شود.
 7. ارجاع‌هاى درون متن از طریق ذکر نام خانوادگى کامل نویسنده، سال انتشار و صفحه انجام شود؛ مانند (معین، 1375: 13). ارجاع‌هاى منابع خارجی نیز به این صورت انجام شود: (Williams, 1986: 14)
 8. در انتهاى مقاله فهرستى از کل منابع مورد استفاده به تفکیک فارسى و خارجی به ترتیب الفبایى نام خانوادگى نویسندگان آورده شود و اسامی نویسندگان به صورت نام کوچک و نام فامیل و نام میانی (در صورت وجود) همگی به طور کامل آورده شوند به صورت زیر:

معین. محمد (1357). فرهنگ فارسى. تهران: امیرکبیر.

مارتین. ریچارد (1379). جهانى شدن. ترجمه احمد احمدى. تهران: امیرکبیر.

صفی‌نژاد. جواد (1398). داودآباد روستایی در پهنه ورامین. نامه انسان‌شناسی. 16(28). 83-112.

انصاری. فرشته (1379). گذران اوقات فراغت و شکل‌گیری شخصیت فرهنگی در دو دبیرستان دخترانه تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مردم‌شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 

Harris. Marvin (1968). The Rise of Anthropological Theory. London: Routledge and Kegan Paul.

Jackson. Stevi (1993).  Even Sociologists Fall in Love: An Exploration in the Sociology of Emotions. Sociology. 27(2). 201-220. 

 1. شماره پانویس‌ها در هر صفحه از شماره یک آغاز شود.
 2. عباراتی نظیر هجری خورشیدی، هجری قمری، قبل از میلاد، میلادی به صورت مخفف نوشته شوند: ه.خ.، ه.ق.، ق.م.، م.
 3. مقالات ارسالى به مجله نامه انسان‌شناسى، نباید قبلاً در جاى دیگر به چاپ رسیده یا براى بررسى و چاپ به مجله دیگرى فرستاده شده باشند.
 4. مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.
 5. هیئت تحریریه مجله در قبول، ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.
 6. مقالات دریافتى بازگردانده نمى‌شود.
 7. هزینه چاپ مقاله در نشریه مبلغ 1500000تومان می باشد.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیلک کنید

برای دریافت تعهدنامه اینجا کلیلک کنید