اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جلال‌الدین رفیع‌‎فر

استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

سردبیر

جلال‌الدین رفیع‌فر

انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir

دستیار سردبیر

سید محمد چاووشی

دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

chavoshimohamad1gmail.com

مدیر داخلی

لیلا دارشی

مدیر داخلی مجله نامه انسان شناسی

leiladarshi68gmail.com

اعضای هیات تحریریه

نسرین امیدوار

انسان شناسی تغذیه استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

omidvar.nasringmail.com

نجمه دری

ادبیات عامه دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

drdorri_3415yahoo.com

عزت‌الله سام‌‌آرام‌

تعاون ورفاه اجتماعی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

e_samaramyahoo.com

حسین سلطان‌زاده

فرهنگ و معماری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

hos.soltanzadehiauctb.ac.ir

بهار مختاریان

اسطوره شناسی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

b.mokhtariyanaui.ac.ir

یحیی مدرسی تهرانی

زبان شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

ymodarresigmail.com

محمد میرزایی

جمعیت شناسی و فرهنگ استاد دانشگاه تهران

mmirzaeiut.ac.ir

مصطفی ندیم

مردم شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

mos.nadimgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مصطفی ازکیا

جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی استاد دانشگاه تهران

mostafa_azkiyayahoo.com

محمد اسدیان خرم‌آبادی

مدرس دانشگاه

m.asadianyahoo.com

ژاله آموزگار

اسطوره‌شناسى،زبان‌هاى باستانى استاد دانشگاه تهران

jalehamouzegaryahoo.com

علی بلوکباشی

فرهنگ عامه عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی

a_bulookbashicgie.org.ir

جواد صفی‌نژاد

جغرافیای انسانی،مطالعات عشایری استادیار دانشگاه تهران

safinejadgmail.com

محمود قاضی‌طباطبایی

روش تحقیق استاد دانشگاه تهران

m.ghazigmail.com

فرزانه گشتاسب

زبان شناسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

goshtasbfarzanehgmail.com

یوسف مجیدزاده

باستان شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ymadjidzadehyahoo.com

محمد میرشکرایى

دانشیار دانشگاه تهران

m_mirshokraeiyahoo.com

نهال نفیسی

مردم شناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

nahalnaficy1400gmail.com

فرهاد ورهرام

فیلم اتنوگرافیک کارگردان سینما

varahramfyahoo.com