بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه

دوره 11، شماره 19، اسفند 1392، صفحه 11-42

محمدرضا پویافر


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر


چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 11-13

جلال الدین رفیع فر


مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر

دوره 14، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 13-26

جلال الدین رفیع فر


انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی

دوره 10، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 13-28

نجمه احمدآبادی آرانی؛ محسن فرمهینی فراهانی


به راه بادیه دانند قدر آب زلال

دوره 15، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


سهم آموزش عالی در کاهش بحران‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 13-17

جلال الدین رفیع فر


حق ارث در بین زنان عشایر (مورد مطالعه: طایفه سِیَل در شهرستان دلفان، استان لرستان)

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 13-40

محبوبه بابایی؛ جلال الدین رفیع فر؛ حسین میرزایی


تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 23-42

محرم رضایتی؛ نسرین کریم پور


به یاد اصغر کریمی مردم‌شناسی بی‌ادعا

دوره 17، شماره 31، مهر 1399

جلال الدین رفیع فر


محاکم قضایی و شیوه مجازات در دوره قاجار

دوره 19، شماره 34، آبان 1401

محمد احمدآبادی؛ طوبی زمانی


زن در آینه ضرب المثل های ایرانی

دوره 10، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 29-52

بهادر باقری؛ فاطمه باقری


از امر ایلی تا امر قومی در ایران

دوره 13، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 38-61

سید قاسم حسنی