زن در آینه ضرب المثل های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی ارشد فرهنگ و ربان های باستانی دانشگاه علامه

چکیده

زن از دیرباز در فرهنگ ها و تمدن های گوناگون، موضوع بحث و جدل های فراوان فلسفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی بوده است. این موضوع بارها از نظرگاه های مختلف به ویژه در حوزه ادبیات کلاسیک و رسمی ایران بررسی شده است. ضرب المثل های ایرانی نیز که برگرفته از فرهنگ شفاهی اند و یکی از جلوه های مهم فرهنگ عامه محسوب می شوند، در این باب، دارای مضامین ضد و نقیض و تامل برانگیز فراوانی است که تا به حال بدان پرداخته نشده است. این مقاله با بررسی 450 ضرب المثل مربوط به زنان، آن ها را از نظر موضوع به پانزده عنوان تقسیم بندی و سپس تجزیه و تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها