دگرگونی‌در سبک زندگی خان‌های بختیاری پس از انقلاب مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

پس از انقلاب مشروطه سبک زندگی خان‌های بختیاری دگرگون شد. این تغییرات نه تنها در ابعاد شکلی رخ داد و شیوه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و درآمد خان‌ها تغییر کرد، بلکه ابعاد محتوایی سایر امور زندگی روزمره آنها همچون نوع نگرش به ازدواج، خانواده و زن و نیز نگرش آنها به علم و دانش‌اندوزی نیز دچار دگرگونی شد. اگرچه بعضی از خان‌ها و خان‌زاده‌های مقیم پایتخت و تحصیل‌کرده اروپا به این دگرگونی‌ها تمایل زیادی نشان دادند و به وقوع آنها در ایل بختیاری اصرار کردند، اما عده‌ای از خان‌های کهنسال و سنت‌گرا در مقابل این تغییرات ایستادگی کردند. در این پژوهش چگونگی تغییر در سبک زندگی خان‌های بختیاری و علل پذیرش یا عدم پذیرش آن در بین خان‌ها با روشی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in the Life Style of Bakhtiari Khans after Mashrute Revolution

نویسنده [English]

  • Ghafar Purbakhtiar
assistant professor in history, Shushtar unit of Islamic Azad university, Shushtar, Iran,
چکیده [English]

After Mashrute Revolution, the life style of Bakhtiari khans changed. These changes happened not only in the form and the ways of housing, food, clothing and income but also in other contents of daily life affairs like the type of their attitudes toward marriage, family, wife, science and acquiring knowledge. Although some of khans and their sons who was living in the capital and those who had studied in Europe showed lots of willingness to these changes and insisted on performing them among the Bakhtiari, some old and traditional khans didn't like these changes and resisted against them. This study tries to examine the ways of changes in the lifestyle of Bakhtiari khans and the reasons for accepting or not accepting them by khans using descriptive-analysis method with the help of historical firsthand resources.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • khans
  • Bakhtiari
  • Qajar
  • change
  • capital
اسفندیاری بختیاری. ثریا (۱۳۷۷). کاخ تنهایی. ترجمه امیرهوشنگ کاوسی. تهران: البرز.
المانی. هانری رنه د. (۱۳۷۸). از خراسان تا بختیاری. ترجمه غلامرضا سمیعی. ج ۲. تهران: طاووس.
امیراحمدیان. بهرام (۱۳۷۸). ایل بختیاری. تهران: دشتستان.
انه. کلود (۱۳۶۸). اوراق ایرانی. ترجمه ایرج پروشانی. تهران: معین.
بابن و هوسه (۱۳۶۳). سفرنامه جنوب ایران. ترجمه و تعلیقات از محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه. با تصحیح میرهاشم محدث. تهران: دنیای کتاب.
بختیاری. بی‌بی مریم (۱۳۸۲). خاطرات سردار مریم بختیاری. تهران: آنزان.
بنجامین. س.ج.و. (۱۳۶۳). ایران و ایرانیان. ترجمه محمدحسین کردبچه. تهران: جاویدان.
بیشوپ. ایزابلا (۱۳۷۵). از بیستون تا زردکوه بختیاری. ترجمه مهراب امیری. تهران: سهند و آنزان.
پوربختیار. غفار (۱۳۸۷). اسناد برگزیده بختیاری‌ها درتاریخ معاصر ایران. مسجدسلیمان: دانشگاه آزاد اسلامی.
....................... (۱۳۹۱). نخستین بانوی سفرنامه نویس ایرانی در اروپا (بی‌بی کوکب بختیار). زن و فرهنگ. 12. 93-99.
داودی حموله. سریا (۱۳۹۳). دانشنامه بختیاری. اهواز: معتبر.
دوبد. کلمنت اگوستوس بارون (۱۳۷۱). سفرنامه لرستان و خوزستان. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: علمی و فرهنگی.
سپهر. عبدالحسین (۱۳۶۸). مرآت الوقایع مظفری و یادداشت‌های ملک المورخین. تهران: زرین.
سردار اسعد بختیاری. علی‌قلی‌خان، سپهر. عبدالحسین (۱۳۷۶). تاریخ بختیاری. به اهتمام جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.
سردار اسعد. جعفرقلی‌خان (۱۳۷۸). خاطرات سرداراسعد بختیاری. به کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر.
سردار ظفر بختیاری. خسروخان (۱۳۷۲). خاطرات حکومت اصفهان و سفر فرنگ ۳۱-۱۳۳۰ ه.ق. به‌کوشش سیروس سعدوندیان. فصلنامه تاریخ معاصر ایران. ۵.۱۷۷
............................................... (۱۳۶۲). یادداشت‌ها و خاطرات سردار ظفر بختیاری. تهران: یساولی.
سعادت نوری. حسین (۱۳۹۵). بختیاری در ادوار تاریخ از آریو برزن تا سردار اسعد. به‌کوشش محسن حیدری. تهران: تمتی.
سکویل‌وست. ویتا (۱۳۸۰). ۱۲ روز سفر به سرزمین بختیاری. ترجمه شفق سعد. تهران: فرزان.
عکاشه. اسکندرخان (۱۳۶۵). تاریخ ایل بختیاری. تهران: یساولی.
کرزن. جرج. ن. (۱۳۷۳). ایران و قضیه ایران. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. ج 2، تهران: علمی‌فرهنگی.
کیاوند. عزیز (۱۳۶۸). حکومت، سیاست و عشایر. تهران: سازمان عشایر ایران.
گارثویت. جن راف (۱۳۷۳). تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری. ترجمه مهراب امیری. تهران: سهند.
............................ (۱۳۷۵). بختیاری در آئینه تاریخ. ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان.
لایارد. سرهنری (۱۳۷۱). سیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان. ترجمه و حواشی از مهراب امیری. تهران: فرهنگسرا.
........................ (۱۳۷۶). سفرنامه لایارد. ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان.
محمودی بختیاری. سیاوش (۱۳۸۲). جامعه‌شناسی کاربردی عشایری. اهواز: مهزیار.
مکبن‌روز. الیزابت (۱۳۷۳). با من به سرزمین بختیاری بیایید. ترجمه مهراب امیری. تهران: آنزان و سهند.
ملک‌زاده. مهدی (۱۳۷۱). تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. ج ۴-۵. تهران: علمی.
نوروزی بختیاری. غلامعباس (۱۳۷۴). کتاب آنزان. کتاب ۱. تهران: آنزان.
هاکس. مریت (۱۳۶۸). ایران، افسانه و واقعیت. ترجمه محمدحسین نظری‌نژاد. محمدتقی اکبری و احمد نمایی. مشهد: آستان قدس رضوی.
تصویر وصیت‌نامه محمدحسین خان سپهدار، آرشیو شخصی نگارنده.
تصویر وصیت‌نامه خسرو خان سردارظفر، آرشیو شخصی نگارنده.
سند شماره 69/3/54-240، سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران.
سند شماره 21/3/54-240، سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران.
Bakhtiari. Samsam, Morteza. Ali (2006). The Last of the Khans. Lincoln: IUniverse com.
Cronin. Stephanie (2000). Riza Shah and The Disintegration of Bakhtiyari Power in Iran 1921-1934. Iranian studies journal. 33(3-4). 349-376.
Garthwaite. G. R. (1975). Two Persian Wills of Hajj ʿAlī Qulī Khān Sardār Asʿad. Journal of the American Oriental Society. 95(4). 645-650.