تحلیل و تطبیق نقوش دست‌بافته‌های عشایر قشقایی با نقوش صخره‌ای مسیرهای کوچ و سکونتگاه‌های آنها در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 نقوش صخره‌ای همان نقش‌های حک‌شده یا نقاشی‌شده بر سطح صاف سنگ‌ها و صخره‌ها هستند که از اولین نمونه‌های هنر انسانی محسوب می‌شوند. از آنجا که اکثر این نقوش در مسیر کوچ عشایر، شکارگاه‌ها و چراگاه‌ها قرار دارند، فرضیه رویارویی و ارتباط عشایر با آنها بسیار قوت می‌گیرد. حکاکی این نقوش از نوعی سادگی برخوردار است، همان نوع سادگی که در آثار هنری اقوام کوچنده نمایان است و به پیروِ آن در بین عشایر سرزمین ایران نیز بسیار نمود دارد. در پژوهش حاضر تلاش شده است نقوش صخره‌ای که تاکنون در مسیر پراکندگی عشایر قشقایی و ایل‌راه‌های آن‌ها در استان فارس شناسایی شده، با نقوش دست‌بافته‌های این قوم مورد طبقه‌بندی، تحلیل و تطبیق قرار گیرد و شباهت‌ها و ارتباط‌های احتمالی بین آن‌ها بیان شود. برای این کار، وجوه مشترک نقش‌های این دو توصیف شده و در نهایت این فرضیه مطرح شده است که نقوش مورد استفاده توسط خلق‌کنندگان هر دو هنر، احتمالاً به منظور ایجاد علامت یا رد پایی از خود برای نشان دادن حق مالکیت، نمایش واقعیت‌های موجود در زندگی اجتماعی و اقتصادی یا به نوعی عرضه تعلق قومیتی و عِرق ملی از سوی آن‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison of Hand – Woven Motifs of Qashqai Nomads with the Rock Patterns of Migration Routes and Their Settlements in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Faani 1
  • Ahmad-Ali Aasadi 2
1 M.A. in archeology, Isfahan art university, Isfahan, Iran
2 assistant professor in archeology, Shiraz art university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Rock patterns are those carved or painted on the smooth surface of rocks, which are considered to be the first examples of human art. Since most of these motifs are located on the path of nomadic migration, hunting grounds and pastures, it strengthens the hypothesis of the encounter and communication of the nomads with them. The craving of these patterns has a kind of simplicity, the same kind of simplicity that is visible in the artworks of the nomadic tribes, and it has many manifestations among its followers among the nomad of land of Iran. This article tries to classify, analyze and compare the rock patterns that have been identified so far along the routs of the Qashqai nomads and their tribes in Fars province with the hand- woven patterns of the ethnic, and the similarities and possible connections between them. Express to achieve this goal, the common aspects of the two patterns are described and finally, the hypothesis is proposed that the patterns used by the creators of both arts are probably for the purpose of creating a mark or a trace of themselves to show the right of ownership, statistics of existing realities in social and economic life, or some kind of presentation of ethnic belonging and patriotism have been done by them.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • rock patterns
  • hand- woven
  • pattern
  • Qashqai
  • Fars province