اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 242
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 80

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 9119
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6260
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 27 %