مطالعه مردم‌شناختی روستای گلین از توابع شهرستان سنندج با استفاده از رویکرد تک‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گلین یکی از روستاهای کوهستانی و ثبت شده در منظر ملی و جهانی هورامان/اورامانات در شهرستان سنندج است که ظرفیت‌های طبیعی و انسانی منحصربه‌فردی دارد. هدف این پژوهش، مطالعه مردم‌شناختی روستای گلین در بازه زمانی زمستان 1398 تا اواخر 1399 است. پژوهش حاضر به صورت کیفی، از نوع توصیفی با رویکرد تک‌نگاری است که در آن با اتکاء به تجربه زیسته و انجام مشاهدات، مصاحبه‎‌ها و عکسبرداری، داده‌ها گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه شامل همه ساکنان روستای گلین است. در توصیف ویژگی‌ها با رویکرد تک‌نگاری و به منظور شناخت کامل روستا سعی شده است همه سطوح تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی در نظر گرفته شود. در نهایت پیشنهاداتی از جمله انجام پژوهش بیشتر درباره جوانب تاریخی روستا، نقش زنان در زندگی روزمره، استفاده از نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده و اهمیت گردشگری کشاورزی به ویژه گردشگری هَوار در توسعه روستا بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropological Study of Galin Village in Sanandaj Township Using Monographic Approach

نویسندگان [English]

  • Zanyar Goftari 1
  • Mohammad-Amin Khorasani 2
1 Ph.D student of geography and rural programming, university of Tehran, Tehran, Iran
2 assistant professor of geography and rural programming, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Galin is one of the mountainous villages registered in Sanandaj township in Horaman/Uramanat national and world landscape where has unique natural and human potentials. We aimed at an anthropological study on Galin village in the period of winter 1398 to late 1399. This study is qualitative descriptive with monographic approach Based on the lived experience of the researcher in the field, observations, interviews and photography as the techniques of data gathering. The study population includes all people living in Galin village. In describing the features with this approach and in order to fully understanding the village, an attempt has been made to consider to all historical, cultural, social, economic and environmental levels. Finally, suggestions have been made to such as: more research on the historical aspects of the village, the role of women in daily life, the use of elites and educated youth and the importance of agricultural tourism, especially Hawar tourism in the development of the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monography
  • anthropology
  • village
  • Sanandaj
  • Galin village
ازکیا. مصطفی، دربان استانه. علیرضا (1382). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
ایمانی. محمدتقی (1381). تحقیق قوم‌نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. 45(184 و 183). 37-62.
خالدی. یادگار، نقش‌بندی. زانیار (1390). ساخت‌های فعلی استمراری تأکیدی در گویش هورامی. پژوهش‌های زبانی. 2(1). 18-1.
رضوانی. محمدرضا، محمدی. سمیه، پیری. صدیقه (1392). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه موردی: شهرستان دهلران). پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ۸۳. ۱۹۹.
رنجبر. محمود، ستوده. هدایت‌الله (1380). مردم‌شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران. تهران: دانش‌آفرین.
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان (1399). معاونت آمار و اطلاعات.
شرفکندی. عبدالرحمن (1369). فرهنگ لغت هه نبانه بورینه هه‌ژار. تهران: سروش.
صفی‌نژاد. جواد (1345). مونوگرافی ده طالب‌آباد. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
عبادی. هادی، مصطفایی. عزیز، خالدی. پوریا (1400). درآمدی بر معماری بومی هورامان. کرمانشاه: رازی.
فاضلی. نعمت‌الله (1386). مدرنیته و مسکن (رویکردی مردم‌نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن. تحقیقات فرهنگی. 1(1). 25-63.
قرائی مقدم. امان‌الله (1382). انسان‌شناسی فرهنگی. تهران: ابجد.
Troman. G., Jeffrey. B., Walford. G. (2005). Methodological Issues and Practices in Ethnography. Studies in Educational Ethnography. Copyright by Elsevier Ltd. 11. 1–17.
Woods. P. (1986). Inside Schools Ethnography in Educational Research. London and New York: Routledge & Kegan Paul plc.