آئین‌های تولد در فرهنگ و ادبیات عامه شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مردم‎شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار، گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 استاد، گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ساختار قومی، آئین‌های گذار آن هستند که امری فرهنگی و دارای کارکرد اجتماعی است. این آئین‌ها درهم‌تنیده با باورها و اعتقادات مردم به منزله پدیده‌ای فرهنگی در میان اقوام مختلف قابل بررسی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر فرهنگ و ادبیات عامه مردم شهر کرمان، در پی شناسایی آئین‌های تولد در این شهر است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی، از نوع مردم‌شناسی ژرفانگر و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده مشارکتی و مصاحبه است. بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشش شده است با تمرکز بر نظریه‌های تطورگرایی و اشاعه‌گرایی، آیین‌ها و مناسک مرتبط با تولد در شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش، آئین‌ها و مناسک مذکور در طی زمان از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و در خلال این انتقال، برخی ثابت و برخی دیگر دچار تغییرات شده‌اند. در این رابطه می‌توان مناسکی مانند چله‌بری، شب شیشه، دندون‌سری، ختنه‌سوران و عقیقه را نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Birth Rituals in the Culture and Popular Literature of Kerman City

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Vaezi 1
  • Fariba Mireskandari 2
  • Asghar Askari Khanghah 3
1 Ph.D. candidate in anthropology, central Tehran unit of Islamic Azad university
2 assistant professor of anthropological department, central Tehran unit of Islamic Azad university
3 professor of anthropological department, central Tehran unit of Islamic Azad university,
چکیده [English]

One of the most important parts of any ethnic structure is its rites of passage, which are cultural and have a social function. These rituals, intertwined with the beliefs of the people, can be studied as a cultural phenomenon among different ethnic groups. The present study by focuse on the culture and popular literature of the people of Kerman, seeks to identify birth rituals in this city. The approach of this study is qualitative, in-depth anthropology and the tools for data collection are documentary studies, participatory observation and interviews. Accordingly, an attempt has been made to study the ceremonies and rites related to birth in Kerman city by focusing on  the theories of Evolutionism and Diffusionism. The results indicate that the rituals and rites related to birth in this city have been transferred from generation to generation over time and during this transfer some have been fixed and others have undergone changes. In this regard, we can mention rituals such as Chelehbori, Shab-e Shishe, Dandoonsari, Sorankhatneh and Aqeeqah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rites of passage
  • birth
  • rituals
  • ceremonies
  • culture