اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

مقاله حاضر که با عنوان اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت قزوین ارائه شده است، سعی بر آن دارد با استفاده از روش‌های مشاهده مشارکتی، مصاحبه و با استفاده از تحقیقات صورت گرفته درباره گردو و با بهره‌گیری از نظریه کارکردگرایی ساختی به سوالات زیر پاسخ دهد:
با وجود تغییرات و دگرگونی‌های رو به افزایش و همه جانبه در روستاهای الموت آیا برداشت گردو توانسته پیوندهای اجتماعی خانواده  و شبکه های پیرامون آن را تداوم بخشد؟
آیا این درخت غیر از کارکرد اقتصادی، کارکرد اجتماعی، فرهنگی هم دارد؟

کلیدواژه‌ها


- امیر قاسمی، تراب ( ١٣٨٤). گردو. تهران: انتشارات سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
- پاپلی یزدی، محمدحسین؛ جلالی، عباس (1374). گردو در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات قدس رضوی، شماره 38.
- حکیمی رضایی، ج، طباطبایی، ن (1357). تأثیر زمان برداشت بر کیفیت مغز گردو، ارقام انتخابی ارومیه در خلاصه مقالات اولین کنگره علوم باغبانی کرج.
- دهلوی، افراسیاب (1373). پرورش درختان گردو. باغدار. شماره 1.
- شاه­حسینی، علیرضا (1382). میخ طلا یا گردو در فرهنگ قومس. شماره 23 و 24.
- شاه­حسینی، پروانه (1375). وقف­شناسی جغرافیایی شهر تهران در دوره­های قاجار و پهلوی، در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. شماره 42.
-  شاه­حسینی، پروانه (1377). ردیابی وقف در ساختار فرهنگی شهر تهران از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، شماره 48.
- طباطبایی، محمد؛ دهلوی، افراسیاب و احمدی، علیرضا (1371). گردوی هیکوری و پکان. تهران: واحد انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
- عسگری، نصرالله (١٣٧٩). انار و پیوندهای اجتماعی در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.  شماره ٥٦ و ٥٧.
- عبادی، علی (1379). ازدیاد نهال گردو از طریق پیوند. گزارش طرح جهاد دانشکده کشاورزی کرج.
- محمدی سلیمانی، بختیار (1370). گردو و مراسم کاشت و جمع­آوری محصول در ماهنامه سنبله. شماره 34.
- میرابوالقاسمی، سید محمدتقی (1383). احترام به طبیعت از پرستش تا ازدواج با درخت در فصلنامه­ فرهنگ مردم. شماره 10.
- موسوی، ف (1374)، آبیاری باغ‌های میوه خزان دار، انتشارات اردکان.
- مدنی، بابک؛ موسوی سید اصغر و مرادی، حسین (1387). مدیریت افزایش کیفیت گردو. انتشارات کنکاش.
- موسوی بجنوردی، کاظم (1375). دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ج 7، تهران: مرکز نشر و پخش مؤسسه فرهنگی انتشارات حیان.
- وحدتی، کوروش (1382). احداث خزانه و پیوند گردو. تهران: انتشارات خانیران.    
مصاحبه شوندگان
باب الله غیبی پور
رئوف غیبی پور
حسن غیبی پور
اصغر بی نیاز
محمد مولایی
محمد قلی میرزایی
ارسلان حسامی
مصطفی مراقی
کامران اسماعیلی                                                          
عارف جانی                                                             
احسان الله مراقی                                    
خانعلی سلیمی
فرامرز یگانه
اکرم مراقی
یاسر قاسمی
زهرا ملکی