روزی‌خوری: سه‌پاها، روحیه اقتصادی و طبقات اجتماعیِ هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سه‌پاها، موتورهای سه‌چرخی هستند که بیشتر جاشوها، طبقات فرودست و جوان‌های هرمز در فصل گردشگری از آن درآمد کسب می‌کنند. در ابتدا آنچه از روحیه اقتصادی راننده‌های سه‌پا مشهود بود، رفع نیازهای پایه، گذران عمر با حداقل کار و درآمدهای روزانه بود. پرسش اصلی این بود که چگونه چنین روحیه‌ای، که در مقاله با عنوان روزی‌خوری بیان شده است، ممکن شده، تداوم یافته و در ساختار اجتماعی هرمز جای گرفته است. در این پژوهش طی سفرها به هرمز و با استفاده از فنون کلاسیک مردم‌نگاری مانند مصاحبه‌های عمیق، فیش‌برداری، استخراج داده‌های اقتصادی و غیره، نخست شرایط پایداری اقتصادی، فنی و زیرساختی، و اجتماعیِ سه‌پاها استخراج و سپس نشان داده شد که روحیه روزی‌خوری در همزیستی با روحیه انباشت و تکاپوی سرمایه حضور داشته و دارد و در حال تبدیل به کار مزدی است. همچنین شبکه قدرت خانوادگی در ارتباط با نهادهای دولتی و خصوصی در هرمز، نسبت طبقات اجتماعی هرمز را با میزان و آهنگ انباشت به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Daily-Bread Receiving:Three- Leggeds, Economic Habitus and Social Classes of Hormoz

نویسنده [English]

  • Seyed Abdol­Reza Hoseini
Ph.D in sociology, social faculty of Tabatabaie university
چکیده [English]

During the closed fishing season, lower-class young men of Hormoz island subsist on the Three- Legged; the cargo tricycles, used as touristic Tuk Tuks. At first sight, it seemed that Sepa drivers work only for the satisfaction of survival requirements with a daily income, just like fishing. The main question was then how could such an economic habitus, conceptualized here as Daily-Bread Receiving [consuming what has been earned daily], endured through time and socially accommodated. First, I tried to study the economic, infrastructural, and social sustainability of Three- Legged. Furthermore, I showed how the habitus of Daily-Bread Receiving coexisted the accumulative disposition of wealth and transformed into the capitalistic class conflicts. The family network of power with its close ties to the public and private institutions, demonstrates clearly the relationship between social classes and the amount and frequency of accumulation. For this, I used classical ethnography research methods such as observation, deep interviewing, participating and interpretations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormoz
  • economic habitus
  • Daily-Bread Receiving
  • accumulation