نقش رسانه‌های اجتماعی در کنشگری اجتماعی کردهای کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

کنشگری دیجیتال بیانگر استفاده از فناوری‌های دیجیتال تلفن همراه و دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت برای تغییرات سیاسی و اجتماعی است. در مبارزه برای تغییر دنیا، کنشگران اجتماعی فناوری‌های ارتباطی جدید را پذیرفته‌اند. از سال 1990 بحث‌ها درباره کنشگری اینترنتی و نحوه استفاده از رسانه‌های جدید توسط جنبش‌های اجتماعی افزایش یافته‌است. از جنبش زاپاتیستا در سال 1994 و تظاهرات سازمان تجارت جهانی در سال 1999 تا بهار عربی و جنبش اشغال جهانی در سال 2011، اینترنت نقش خود را در بسیج، سازماندهی، اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی برای اعتراض ثابت کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی است. داده‌های پژوهش با روش مردم‌نگاری مجازی و مصاحبه عمیق گردآوری شده‌ است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اصلی‌ترین مزایای اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای کنشگران کرد، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بیان هویت قومی، استفاده از زبان کردی توسط کردهای ایران، استفاده از اینترنت به‌مثابه رسانه جایگزین و ارتباط درون‌قومیتی با کردهای کشورهای دیگر است. همچنین از نظر کنشگران، کنشگری در فضای مجازی دارای معایبی نظیر نداشتن مهارت‌های لازم در استفاده از فضای مجازی، گسترش فعالیت‌های اسلکتیویستی و عدم تسلط به زبان مادری است.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Social Activism of Kurds of Iran

نویسنده [English]

  • Sondos Mohammadi Novsudi
Ph.D. candidate in communication sciences, university of Tehran
چکیده [English]

Digital activism refers to the use of digital mobile technologies and Internet-based devices for political and social change. In the struggle to change the world, social activists have embraced new communication technologies. Since 1990s, debates about Internet activism and how new media have been used by social movements have increased. From the Zapatista movement in 1994 and the WTO demonstrations in 1999 to the Arab Spring and the global occupation movement in 2011, the Internet has proven its role in mobilizing, organizing, informing and communicating internationally to protest. The main purpose of this article is to study the social activism of Iranian Kurds in cyberspace. The data of the present study were collected by means of a combination of virtual ethnography and in-depth interviews. According to the findings, the main benefits of the Internet and social media for Kurdish activists include the use of social networks to express ethnic identity, the use of the Kurdish language by Iranian Kurds, the use of the Internet as an alternative media, and intra-ethnic communication with Kurds in other countries. According to cyberspace activists, there are disadvantages such as their lack of the skill necessory for making use of cyberspace, spread of slacktivical activities, and being illiterate in respect to mother tongue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • ethnicity
  • intra- ethnic interaction
  • Kurds of Iran
  • digital activism