چراغانی ویترین خالی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد - دانشگاه تهران

چکیده

 به تازگی یک بار دیگر بحث کهنه و تکراری «مردم شناسی بهتر است یا انسان شناسی!» توسط برخی ازهمکاران برای چند دهمین بار مطرح شده و این بار با استناد به درج یک آگهی در یک روزنامه‌ی اوایل دهه 50 و صورتجلسه‌های مربوط به انجمن اصطلاحات علوم اجتماعی که در سال 1349 با حضور برخی از اساتید برجسته دانشکده علوم‌اجتماعی ازجمله محمود روح‌الامینی، نادر افشارنادری، مهدی ثریا و جامعه‌شناسانی چون غلامحسین صدیقی، باقر ساروخانی، عبدالحسین نیک‌گَهر، غلامعباس توسلی، فیروز توفیق، مهدی امانی و ... برگزار شده است. در این جلسات اصطلاحات مربوط به واژه anthropology)) و مشتقات‌اش مورد بحث قرارمی‌گیرد و پیشنهاداتی ازطرف بعضی از اساتید از جمله مهدی ثریا و فرنگیس اردلان برای معادل‌سازی این اصطلاحات در زبان فارسی پیشنهاد و به بحث گذاشته می‌شود و در نهایت پس از بررسی اسناد و پیشنهاد کلمات «انسان،آدم، بشر»، بجای anthropos))، تنها چند اصطلاح از مشتقات این رشته که تعدادشان به انگشتان دست هم به زحمت می‌رسد و تعدادی اصطلاح در حوزه خویشاوندی وچند واژه دیگر معادل سازی و به تصویب می‌رسند. برحسب صورتجلسه‌ها برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که درارتباط با رشته مردم شناسی به تصویب رسیده‌اند