عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی، استادیار پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
در اساطیر ایرانی، کیخسرو شاهی فرهمند از خاندان کیانی و نماد انسان کامل است. یکی از ویژگی‌های مهم کیخسرو در اساطیر ایرانی، عروج وی به آسمان و جاودانگی اوست. در اوستا از عروج کیخسرو و جاودانگی‌اش یاد نشده، اما از سلطنتِ درخشان و زندگانی بلند او سخن رفته است. در نوشته‌های فارسی میانه مطالب بیشتری درباره جاودانگی کیخسرو یافت می‌شود. موضوع این مقاله بررسی اعتقاد به عروجِ کیخسرو در روایاتِ شفاهیِ مردم ایران است. کیخسرو در باور مردم ایران تنها شخصیتی اسطوره‌ای نیست، بلکه شاهی زنده و بخشی از زندگی واقعی آنهاست. مکانی که کیخسرو از آنجا به آسمان رفت، مکانی مقدس در نقاط مختلف ایران است و زرتشتیان هر سال در روز ششم فروردین خاطره عروج او را جشن می‌گیرند و برای بازگشت او دعا می‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها