کاربست نظریه‌های مبادله اجتماعی و کارکردگرایی ساختی و نقش مادران وبلاگ‌نویس در اجرای آیین شب یلدا در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،پژوهشکده مردم‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

چکیده

 هدف این پژوهش، بررسی اصول نظریه‌های مبادله اجتماعی و کارکردگرایی ساختاری در موضوع آیین‌ها، با تمرکز بر آداب و رسوم شب یلدا و پی بردن به کارکردهای آشکار و پنهان این آیین در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. دنیای اجتماعی از دیدگاه جورج کاسپر هومنز شامل کنشگرانی است که در حال مبادله پاداش هستند. پژوهش حاضر بر کنش مادران وبلاگ‌نویس تمرکز دارد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که دلایل ایشان از به نمایش گذاشتن خانه و فرزندان خردسال‌شان با بهره‌گیری از آیین شب یلدا چیست. روش مطالعه به دلیل نظری بودن مقاله بر اساس مطالعه کتب و اسناد و بررسی شبکه‌های اجتماعی در طول یک ماه قبل از فرا رسیدن شب یلداست. در پایان بعد از گردآوری داده‌ها، تحلیل و استنباط نظری انجام شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده جذابیت کسب سرمایه‌های اجتماعی و امتیازات مادی و احساس رضایت روانی و فرار از فشار مشکلات روانی در بین آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Social Exchange and Structural Functionalism Theories and the Role of Mommy Bloggers in the Performance of Yalda Night Rite in Social Networks

نویسنده [English]

  • Farideh Majidi Khamaneh
assistant professor, anthropological research institute of Cultural Heritage & Tourism Organization, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the principles of theories of social exchange and structural functionalism in the rites, focusing on Yalda night and finding the overt and covert functions of this ritual in virtual social networks. The social world, in the view of George Casper Humans, includes actors who are exchanging rewards. The present study focused on the actions of blogger mothers and answering to the question of what could be their reasons for displaying the house and young children using Yalda night items. Due to the theoretical nature of this article, the study method is based on the study of books and documents and the study of social networks during a month before Yalda night. Finally, after data collection, analysis and theoretical inferences were performed. The findings showed the attractiveness of obtaining social capitals, material privileges and psychological satisfaction and escaping from the load of psychological problems for them

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exchange
  • Yalda
  • social capital
  • structural functionalism
  • mommy bloggers