مردم‌شناختی فرهنگ کبوتربازی در گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

تعامل انسان با حیوان یکی از موضوعات جالب توجه در حوزه مردم‌شناسی است. در طول تاریخ، انسان‌ها تلاش کردند ضمن تعامل با برخی حیوانات، جلوه و رنگ خاصی به حیات اجتماعی خود ببخشند. در این میان، کبوتر در فرهنگ و تمدن جوامع بشری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کفتربازی یکی از جلوه‌های ارتباطات انسان با حیوانات در طول حیات بشری است که شاید دیرینه‌ای به اندازه عمر انسان داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از روش مطالعه میدانی و گفتگو و مصاحبه با کفتربازان گیلانی، برای ارائه تصویری نسبتاً شفاف از فرهنگ کفتربازی در گیلان تلاش شده است. این پژوهش با رویکردی مردم‌شناسانه، ضمن بررسی پیشینه کفتربازی در فرهنگ ایران به توصیف و تحلیل باورها، سنت‌ها، نگرش و مناسبات کفتربازان گیلانی پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropology of Pigeon Culture in Gilan

نویسنده [English]

  • Javad Nazari Moghaddam
assistant professor, university of Guilan
چکیده [English]

 
Human-animal interaction is one of the interesting topics in the field of anthropology. Throughout history, humans have tried to give certain effects and color to their social life by interacting with some animals. Meanwhile, pigeons have a special and significant place in the culture and civilization of human societies. Pigeon-playing is one of the manifestations of human-animal interactions throughout human life that may be as long as human life. In this study, an attempt will be made to provide a relatively clear picture of the culture of pigeon- playing in Gilan by using the field study method and through conversations and interviews with Gilani pigeon-fanciers. By adopting an anthropological approach, this study describes and analyzes the beliefs, traditions, attitudes and interrelations of Gilani pigeon-fanciers while examining the background of pigeon-playing in Iranian culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropology
  • pigeon
  • pigeon- playing
  • love maker
  • Gilan