ناسازه‌های سیاستی فرهنگی در بازنمایی جایگاه طب سنتی ایرانی در نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس خبره پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی

2 دانشیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

با وجود قدمت چند هزار ساله طب سنتی ایرانی، این نظام بهداشت و درمان هنوز نتوانسته است جایگاه مکملی را در درمان پزشکی مدرن بیابد. این مطالعه تلاشی برای نشان دادن ناسازه‌های سیاستی در حوزه زمینه‌سازی فرهنگی است که در تعیین جایگاه طب سنتی در نظام سلامت ایران وجود دارد. این پژوهش مطالعه‌ای اکتشافی با رویکرد کیفی است که در آن برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق با 30 نفر از متخصصان و مطلعان کلیدی طب سنتی بوده است. پس از استخراج مفاهیم اصلی و بررسی اسناد بالادستی، به تدریج تم‌های فرعی و در نهایت تم اصلی به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بخشی از ناسازه‌ها در طب سنتی به ناسازه‌های سیاستی فرهنگی در بازنمایی جایگاه طب سنتی ایرانی برمی‌گردد که دچار مقاومت فرهنگی بخش‌هایی از جامعه و نظام آموزش دانش پزشکی است. در عین حال صورت‌بندی ایدئولوژیک برخی طرفداران طب سنتی و عدم هماهنگی درون‌بخشی و میان‌بخشی در سازمان‌های مربوطه به منظور معرفی و اطلاع‌رسانی واقع‌بینانه قابلیت‌های دانش پزشکی، سبب عدم باور بعضی از اعضای جامعه به ظرفیت‌های این دانش شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Policy Mismatches in Representing the Place of Traditional Iranian Medicine in the Health System

نویسندگان [English]

  • Homa Haji ali mhammadi 1
  • Hosain Serajzadeh 2
  • Fateme Javaheri 3
1 Research expert Anthropology Research Institute of Cultural Heritage and Handicrafts Research Institute
2 Associate Professor of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University
3 associate professor of sociology, faculty of literature and human sciences, Kharazmi university
چکیده [English]

Despite the thousands of years old of traditional Iranian medicine background, this health care system has not yet been able to find a complementary place in modern medical treatment. This study is an attempt to show the political mismatch in the field of cultural contextualization that is necessary for determining the place of traditional medicine in the Iranian health system. The research method is exploratory study with a qualitative approach that has used the thematic analysis method of Brand and Clark to extract and analyze the data. The applied tool was in-depth interviews with 30 key specialists and experts in traditional medicine. After extracting the main concepts and reviewing the upstream documents, the sub-themes and finally the main theme were gradually obtained. The results of this survey make it clear that some of the inconsistencies in traditional medicine go back to the mismatches of cultural policy in representing the position of Iranian traditional medicine, which is subject to cultural resistance in some parts of society and the medical education system. At the same time, the ideological formulation of some proponents of traditional medicine and the incoordination within and between departments in relevant organizations to introduce and realistically inform the capabilities of this medical knowledge has caused incredulity in some members of society to the capacity of this knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional Iranian medicine
  • policy mismatches
  • health system
  • thematic analysis