پژوهشی درباره فهم کودکانه از فقر و جنسیت در محله فرحزاد تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پرسش اصلی مقاله این است که چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان تجربه کودکانه از فقر در دختران و پسران وجود دارد؟ جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مشاهده، بحث گروهی متمرکز و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با مشارکت ۳۰ کودک (۱۶ دختر و ۱۴ پسر) ۱۰ تا ۱۷ ساله‌ای انجام شده که زندگی توأم با فقر را تجربه کرده‌اند. تحلیل داده‌ها با تکنیک تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شده ‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دختران و پسران هم‌زمان تجربه‌‌های مشابه و متفاوتی از فقر دارند. در حالی که دختران و پسران نداشتن لباس، مسکن و غذا را به طور مشابه تجربه و درک می‌کنند، کار کردن دختران در خانه و عدم دسترسی‌شان به فضای عمومی، شرایط را برای آنان متفاوت می‌کند. از سوی دیگر تقسیم جنسیتی کار در اوان کودکی در مورد دختران و پسران در خانواده‌های فقیر به نحو سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌شود. به دلیل دسترسی پسران به پول، منابع در دسترس آنها در بیرون و داخل خانه افزایش می‌یابد. اما کار دستمزدی از اوان کودکی فشار فیزیکی-روانی را برای پسران افزایش می‌دهد. دختران نیز نقش‌های جنسیتی خانگی و کار بدون دستمزد را بر عهده دارند و از محدودیت شدید روابط اجتماعی رنج می‌برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Childly Understanding of Poverty and Gender in Farahzad Neighborhood - Tehran

نویسندگان [English]

  • Faezeh Zarei 1
  • Soheila Alirezanejad 2
1 Department of Sociology Islamic Azad University, Central Tehran Bbranch
2 Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch
چکیده [English]

The main question of the article is what are the similarities and differences between the childhood experience of poverty in girls and boys? Data collection was performed using observation, group discussion, and semi-structured interviews with the participation of 30 children (16 girls and 14 boys) aged 10 to 17 years who had experienced a life of poverty. Data analysis was performed using conventional qualitative content analysis. Findings show that girls and boys have similar and different experiences of poverty at the same time. While the lack of clothing, housing, and food is similarly experienced and perceived by girls and boys, girls' work at home, their lack of access to public space, make things different for them. On the other hand, the gender division of labor in early childhood applies strictly to girls and boys in poor families. As boys gain access to money, the resources available to them outside and inside the home increase. But wage labor from an early age increases the physical and psychological stress for boys. Girls have domestic gender roles and unpaid labor and suffer from severe social constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "poverty"
  • "childhood"
  • "gender"
  • "access to public space"
  • "gender division of labor"