تبیین مردم‌شناختی جوامع کوچ‌رو جنگجوی اوراسیا در شمال غرب ایران بر پایه فرهنگ مادی تدفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ، ایران

2 دانشیار گروه باستان نشاسی دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

در بررسی مسیر مهاجرت‌ اقوام کوچ‌رو جنگجوی ‌اوراسیا از شرق به غرب و در جهت شناخت ویژگی‌های فرهنگی این اقوام در شمال و شمال ‌غرب ایران، شیوه معماری تدفینی شاخص این اقوام با عنوان فرهنگ تدفین کورگانی در حوزه مطالعاتی بررسی و مشخص می‌شود. برای روشنگری موضوع چگونگی حضور اقوام کوچ‌روی جنگجوی اوراسیا سئوالات ذیل در این پژوهش مطرح شدند: بر اساس کدام یافته‌ها حضور فرهنگ اقوام کوچ‌رو استپ اوراسیا در ایران قابل معرفی است؟ کورگان‌های شمال و شمال غرب ایران به لحاظ ساختاری به چند گونه قابل شناسایی هستند؟ اقتصاد معیشتی اقوام کوچ‌رو استپ اوراسیا بر چه پایه‌ای استوار و چگونه قابل مدل‌سازی است؟ برای جواب به این سئوالات از شیوه تحلیلی- بنیادی استفاده شد و در پاسخ به ابهامات مربوط به حضور این اقوام در حوزه مورد مطالعه، کورگان به عنوان معماری تدفینی و تنها شاخص معماری این اقوام، گونه‌شناسی و مورد مطالعه تطبیقی با حوزه‌های فرهنگی هم‌جوار قرار گرفت. همچنین با بررسی یافته‌های به دست آمده از کورگان‌ها نقش آنها در زندگی این اقوام و ارتباطات فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان تحلیل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropological Explanation of Eurasian Warrior Nomadic Communities in Northern and Northwestern Iran Based on Archaeological Burial Material Culture

نویسندگان [English]

  • Seyyed Iman Afzali 1
  • farshid iravani ghadim 2
  • ahmad chaychi amir khiz 3
1 phd student of archaeology, Islamic Azad University, Faculty of Science and Research, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Archeology, Isfahan University of Arts
3 Archaeological Research Center, Research Institute of Cultural heritage and Tourism, Tehran, IRAN
چکیده [English]

In the study of the migration route of Eurasian immigrant warrior ethnics from east to west and in order to recognize the cultural characteristics of these ethnics in the north and northwest of Iran, their characteristic burial culture that is called Kurgani burial culture is evaluated and identified in the area assigned for investigation. Due to clarify the presence of these Eurasian nomadic warrior ethnics, the following questions have been designed: What are the basic cultural findings on which can we explain the presence of nomadic ethnics of Eurasian steppe in Iran? In how many types the kurgans of north and northwest of Iran can be structurally identifiable? On what basis can their subsistent economy be existed?
in order to answer these questions, we analyzed Kurgans and their role in the Transregional cultural relations and have used an analytical fundamental method. Recognizing to the ambiguities of the presence of these ethnics in the area, we have focused on examining the typology of  kurgans as a  merely characteristic of these ethnics burial architecture and compared them among neighboring cultural basins. On the basis of the derived data, the  role of Kurgans in the life of these ethnics and in their regional and transregional relationship came under analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • : nomadic warrior ethnics of Eurasia
  • north and northwest of Iran
  • burial
  • Kurgan