روایت متکثر زنان عضو هیئت‌علمی از مناسبات کار و زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه

چکیده

 
از زمان پیوستن زنان به اجتماع شغلی و برخورداری آنها از نقش‌های اجتماعی متعدد، مناسبات میان دو ساحت کار و زندگی و ایفای نقش‌های خانوادگی و شغلی، به دغدغه‌ای برای زنان تبدیل شد و تنش‌ها و استرس‌های فراوانی را برای آنها به وجود آورد. حجم این تنش‌ها با ماهیت شغلی زنان در ارتباط است. شغل هیئت‌علمی، حضوری پیوسته می‌طلبد و دغدغه‌ای شبانه‌روزی برای زنان ایجاد می‌کند. اما سؤال این است که زنان هیئت‌علمی چگونه می‌توانند این دو ساحت متعارض را مدیریت کنند؟ در این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی، 26 مصاحبه‌ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با زنان عضو هیئت‌علمی (دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، چندین پژوهشگاه علوم و علوم انسانی) با روش تحلیل تماتیک و با کمک نرم‌افزار Max Q.D.A تحلیل و گونه‌های متفاوت از راهکارهای زنان دانشگاهی برای حل تعارض بین کار و زندگی شناسایی شد. در این تحقیق، 4 مقوله اصلی یا راهبرد در مناسبات میان کار و زندگی خانوادگی، در قالب 12 مقوله فرعی، 35 مفهوم و در مجموع 177 عبارت استخراج گردید. زنان عضو هیئت‌علمی برای حل تعارض میان کار و زندگی خانوادگی، از راهبردهای چهارگانه‌ای با عناوین زندگی خانوادگی حداقلی، زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمایه‌ حمایتی، خودتعلیقی، و فداکاری مقدس برای برقراری توازن بین حوزه کار و زندگی خانوادگی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multiple Narrative of the Work-Life Relationships of Academic Women

نویسنده [English]

  • HAMIDEH Dabbaghi
Hafez st.
چکیده [English]

The relationship between work and life, has become a concern for women since they joined the work community and played social roles and has led to many tensions and stresses for them. The extent of these tensions is related to the nature of women's jobs. Working as a faculty member needs a constant presence in academic organization and so a fulltime concern for them. The question is how they can manage these two in-conflict fields. This paper, using a qualitative approach and thematic analysis of 26 semi-structured interviews with academic women (of Tehran and Allameh Tabatabai universities  and several research institutes) using Max Q.D.A software, tries to provide a typology of strategies that the academic women have used to solve the conflict between work and life. At last, 4 main categories (strategic type) for work and familial relationship including 12 sub themes, 35 concepts and 177 phrases have been extracted. The four main types of strategy are: minimalistic familial life, familial life-based on supportive capital, self-suspension and Holy suicide.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • work-familial life relationships
  • resolve conflict strategies
  • faculty member women
  • thematic Analysis