مطالعه آیین‌های درمانی از منظر کیهان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران

2 گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

3 هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

چکیده

 
     برای درک تجربه­ ها­ی درمانی در آیین ­های درمانی، فهم جهان­ بینی معتقدان لازم است و این کار از طریق مطالعه­ کیهان­ شناختی آیین­ های درمان میسر خواهد شد. کیهان­ شناسی تصوری از ماهیت و عمل جهان است که موقعیت انسان و مخلوقات دیگر را در میان نظام جهان مشخص می­کند. درمان­گران می ­توانند کیهان­ شناسی را نقشه­ راهی قرار دهند تا موقعیت خود، مردم قبیله­ و نیروهایی را تعیین کنند که از آنها در فرایند درمان در آیین‌های مربوط کمک می­گیرند. در مقاله­ حاضر، از نظریه­ نیازهای مالینوفسکی مالینوفسکی و در حوزه­ مطالعات دینی هم از دیدگاه الیاده استفاده شده است.  روش این پژوهش میدانی، اسنادی و تحلیلی است. در بخش میدانی به مشاهده­ مستقیم بعضی از نمونه­ های مهم آیین ­های درمانی در ایران مربوط به بادباوران و اهل هوا در هرمزگان و خوزستان مانند آیین­ های زار، نوبان و مشایخ، و مصاحبه با برگزارکنندگان این آیین‌ها و مطلعان بومی پرداخته شده است. در بخش اسنادی هم کتاب­ها، مقالات و فیلم­های مستند مرتبط با موضوع بررسی شده ­اند. در نهایت با مقایسه­ کیهان ­شناسی سنتی ایرانی و آفریقایی به عنوان ایدئولوژی آیین­ های مشابه در حوزه­ درمان در فرهنگ­ های مربوط به خود و نیز با نگاهی به ایدئولوژی و فنون شمنی، دو نوع تفسیر علمی و عقیدتی از بیماری و درمان مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است که احتمال می­رود با استفاده از این دو گونه تفسیر بتوان به نتیجه ­ای مطلوب ­­تر درباره درمان برخی بیماری‌ها دست یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Healing Rituals via Cosmological Perspective

نویسندگان [English]

  • mehdi asl marz 1
  • saeed zaviye 2
چکیده [English]

   In order to perceive healing experiences in healing rituals, it is necessary to fully understand and comprehend the worldview of the believers, which is possible through the cosmological study of the healing rituals and beliefs. Cosmology is considered to be the conception of the nature and action of the universe, which determines the exact position of mankind and other creatures within the world system. Healers can utilize cosmology as a guide for themselves in order to determine their position, the inhabitants of the tribe, and the forces that assist them in the healing process in the relevant rituals. This study has used the anthropologist Bronislaw Malinowski’s needs theory and its method is based on field, documentary, and analytical studies. Regarding the field studies, some major examples of healing rituals in Iran related to Ahle-Hawa and believers of the winds in Hormozgan and Khuzestan provinces Such as Zār, Nobān, and Mashāyekh rituals have been observed directly, as well as conducting interviews with local organizers and informants. Regarding the documentary studies, numerous books, papers, and subject-related documentaries in Persian and Latin have been reviewed. In conclusion, by comparing traditional Iranian and African cosmology as the ideology of similar rituals in the field of treatment and therapy in their respective cultures, and also by looking at the Shamanic ideology and techniques, two different types of interpretation - scientific and ideological- regarding disease and treatment have been studied and analyzed. It is probable that more desirable results for the treatment of some diseases can be achieved through utilizing these two interpretations simultaneously.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronislaw Malinowski
  • cosmology
  • healing rituals
  • Mircea Eliade