آسیب شناسی وضعیت زنان بختیاری در خاطرات بی بی مریم بختیاری

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکده انسانی، گروه تاریخ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین وضعیت زنان بختیاری و مشکلات و آسیب­های آنها در خاطرات بی بی مریم بختیاری به انجام رسیده است. روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش استناد به کتاب خاطرات بی­بی مریم بختیاری و منابع معتبر آن دوره می­باشد. در نهایت بر پایه یافته‌های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به ‌عمل آمده است. این پژوهش مشکلات و آسیب­های زنان بختیاری را مورد واکاوی قرار داده که بسیاری از این مشکلات در قالب زندگی بی­بی مریم مطرح شده­اند. یافته­ها بیانگر آن است که زنان بختیاری در جامعه مردسالار بختیاری با مشکلات عدیده­ای مواجه بوده­اند. نرسیدن ارث به زنان، بی­سوادی اکثریت زنان و عدم آزادی زنان در زمینه اشتغال مشکلاتی بودند که از دید بی­بی مریم، زنان بختیاری با آنها مواجه بودند. همچنین در امر زناشویی به علت وجود رسوم نادرست، زنان از کمترین حقوق برخوردار بودند به گونه­ای که کمترین تضمینی برای خوشبختی آنها و یا حتی رهایی بی دردسر از زندگی مشترک سختی که ممکن بود داشته باشند وجود نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Women Condition in View of Beebee Maryam's Memoirs

نویسنده [English]

  • Mahmood Mehmannavaz
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the status of Bakhtiari women and their problems and injuries in Beebee Maryam-e- Bakhtiari's Memoirs as the main research tool. Research Method was historical-analytical and documental. the findings are got compared to other related texts and Finally, explaned and analysed. This study has evaluated the problems and injuries of Bakhtiari women, many of which have been raised in the context of Maryam's infant life.The findings of this study indicate that: According to the evidence presented by Beebee Maryam, women in Bakhtiari patriarchal society have faced numerous problems. The lack of inheritance, the illiteracy of the majority of them, and the lack of emancipation were the general problems faced by Bakhtiari women, in Maryam's view. Also in marriage, women have the least rights and there is no guarantee of their happiness or even the smooth release of the difficult life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beebee Maryam
  • women
  • Qajar
  • Bakhtiari tribe
  • memoirs