آسیب شناسی وضعیت زنان بختیاری در خاطرات بی بی مریم بختیاری

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکده انسانی، گروه تاریخ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین وضعیت زنان بختیاری و مشکلات و آسیب­های آنها در خاطرات بی بی مریم بختیاری به انجام رسیده است. روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش استناد به کتاب خاطرات بی­بی مریم بختیاری و منابع معتبر آن دوره می­باشد. در نهایت بر پایه یافته‌های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به ‌عمل آمده است. این پژوهش مشکلات و آسیب­های زنان بختیاری را مورد واکاوی قرار داده که بسیاری از این مشکلات در قالب زندگی بی­بی مریم مطرح شده­اند. یافته­ها بیانگر آن است که زنان بختیاری در جامعه مردسالار بختیاری با مشکلات عدیده­ای مواجه بوده­اند. نرسیدن ارث به زنان، بی­سوادی اکثریت زنان و عدم آزادی زنان در زمینه اشتغال مشکلاتی بودند که از دید بی­بی مریم، زنان بختیاری با آنها مواجه بودند. همچنین در امر زناشویی به علت وجود رسوم نادرست، زنان از کمترین حقوق برخوردار بودند به گونه­ای که کمترین تضمینی برای خوشبختی آنها و یا حتی رهایی بی دردسر از زندگی مشترک سختی که ممکن بود داشته باشند وجود نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها