چوب نوشته‌های سقف منازل آشتیان

نویسنده

پژوهشگر اسناد و تاریخ محلی آشتیان

چکیده

مقاله حاضر با طرح این پرسش‌ها آغاز می­شود که چوب­نوشته­های سقف خانه­های آشتیان از نظر تاریخی و جامعه­شناختی دارای چه ویژگی­هایی است، پراکندگی جغرافیایی آنها چگونه است و چه محله­هایی را شامل می‌شود، مهم­ترین موضوع­های چوب­نوشته­ها چیست و هنر خطاطی در آنها چه اهمیتی دارد. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، روش گردآوری داده‌ها مبتنی ­بر مشاهدات میدانی، مستند­سازی با استناد به تصاویر و عکس‌هایی که از خانه­ها تهیه شده است، رجوع و مطالعه خود مکتوبات چوب­نوشته­، بهره­مندی از اطلاعات خبرگان محلی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه­ای بوده است. چوب ­نوشته­ها را به نوعی می­توان بعنوان اسناد مکتوبی دانست که مردم معمولی بر اساس نگرش­ خود نسبت به فرهنگ و محیطی که در آن زندگی کرده­اند و همچنین متناسب با نحوه برخوردشان با مسائل اعتقادی، مذهبی و اجتماعی، در قالب خطاطی در سقف خانه‌های خود حک نموده‌اند. در این چوب نوشته‌ها علاوه ­بر آنکه باورهای مذهبی را به فراوانی می­توان یافت، مسائل و رویدادهای تاریخی همچون گرانی ارزاق عمومی (با ذکر قیمت و تاریخ آن)، قحطی و خشکسالی نیز قابل مشاهده است که از نظر جامعه­شناختی و تاریخی می­توانند اطلاعاتی بکر و ناب ارائه دهند.
 

کلیدواژه‌ها