چوب نوشته‌های سقف منازل آشتیان

نویسنده

پژوهشگر اسناد و تاریخ محلی آشتیان

چکیده

مقاله حاضر با طرح این پرسش‌ها آغاز می­شود که چوب­نوشته­های سقف خانه­های آشتیان از نظر تاریخی و جامعه­شناختی دارای چه ویژگی­هایی است، پراکندگی جغرافیایی آنها چگونه است و چه محله­هایی را شامل می‌شود، مهم­ترین موضوع­های چوب­نوشته­ها چیست و هنر خطاطی در آنها چه اهمیتی دارد. در این مطالعه توصیفی تحلیلی، روش گردآوری داده‌ها مبتنی ­بر مشاهدات میدانی، مستند­سازی با استناد به تصاویر و عکس‌هایی که از خانه­ها تهیه شده است، رجوع و مطالعه خود مکتوبات چوب­نوشته­، بهره­مندی از اطلاعات خبرگان محلی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه­ای بوده است. چوب ­نوشته­ها را به نوعی می­توان بعنوان اسناد مکتوبی دانست که مردم معمولی بر اساس نگرش­ خود نسبت به فرهنگ و محیطی که در آن زندگی کرده­اند و همچنین متناسب با نحوه برخوردشان با مسائل اعتقادی، مذهبی و اجتماعی، در قالب خطاطی در سقف خانه‌های خود حک نموده‌اند. در این چوب نوشته‌ها علاوه ­بر آنکه باورهای مذهبی را به فراوانی می­توان یافت، مسائل و رویدادهای تاریخی همچون گرانی ارزاق عمومی (با ذکر قیمت و تاریخ آن)، قحطی و خشکسالی نیز قابل مشاهده است که از نظر جامعه­شناختی و تاریخی می­توانند اطلاعاتی بکر و ناب ارائه دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Wood Scripts on House Ceilings in Ashtian

نویسنده [English]

  • Asadollah Abdoli Ashtiani
چکیده [English]

This article begins with some questions; What are the historical and sociological characteristics of the wood scripts of house ceilings in Ashtian? How is their geographical and neighborhood dispersion? What are their most important meanings? What has been the important role of calligraphy in creating them? The data gathering in this descriptive analytical research, is based on field observation and documentation including images and photos taken from the houses, study on wood scripts, having benefits of local experts and also some library resources. The wood scripts may be known as written documents that have been carved on the ceilings by native peoples in contingency to their understanding of surrounding culture and natural environment and also to their believing, religious and social affairs. In addition to religious beliefs written in these script, they also point to some historical events such as the high costs of common goods (with the mentioned date and cost) and famine, which from a sociological and historical point of view can propbably show to us many pure and original informations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wood script
  • ceiling of houses
  • calligraphy
  • history documents
  • Ashtian