تحلیل ساختاری قصه‌های عامیانه خراسان جنوبی براساس روش ساختاری ولادیمیر پراپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،گناباد، ایران

چکیده

الگوی ریخت­شناسی پراپ یکی از بهترین و دقیق­ترین شیوه­های طبقه­بندی، تجزیه و تحلیل ساختار و قالب قصه­ها است. ­­­پراپ با مطالعه قصه­های پریان روسی ­به نتیجه رسید که این قصه­ها به ­­­­­رغم تنوع و تکثر از نوعی وحدت و همانندی برخوردارند. هدف پژوهش ما بررسی شخصیت­های قصه­های عامیانه خراسان جنوبی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و براساس روش ساختارگرایی پراپ انجام شده است. جامعه آماری ما کلیه قصه­های عامیانه خراسان جنوبی است. تعداد سی و نه قصه جمع‌آوری و تدوین شد که از این تعداد براساس تکراری بودن، سی و یک قصه انتخاب گردید تا چگونگی تطبیق قصه­های یاد شده و شخصیت­های آن­ها با روش پراپ نشان داده شود و ساختار کلی قصه­ها و قوانین حاکم بر آن‌ها مشخص گردد. نتایج نشان می­دهد که روش پراپ بر قصه­های عامیانه خراسان جنوبی قابل انطباق است. همچنین سی و یک خویشکاری وهفت شخصیت تعریف شده او با این قصه­ها مطابقت دارند. افزون براین، همه قصه­ها با یک حرکت آغازین شروع شده و بیشتر آن­ها دست کم حامل یک اندرز می­باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the Folktales of South Khorasan Following the Vladimir Propp's Structuralism Method

نویسندگان [English]

  • Fariba Kaheni 1
  • Bibi Aghdas Asghari 2
1
2
چکیده [English]

Propp’s morphological pattern is one of the outstanding and precise methods of classifying and analyzing the stories, structures and formats. By having studied Russian fairy tales, Propp deduced that these stories bear resemblance and unity. Studying the characters of the folktales in South Khorasan is the chief goal of our research. The qualitative approach and Propp's structuralism method were applied in the presented research. The statistical population consists of all the folktales in South Khorasan, 39 of which were collected and sorted out. Thirty-one of them were picked out in order to demonstrate how the aforementioned stories and their characters correspond to Propp’s method and structure, and also to present an overall structure and the dominant rules of the stories.The outcome of the research indicates that Propp’s method does correspond to the folktales in South Khorasan. Moreover, his seven identified functions do correspond to the stories as well. In addition, all these tales begin with an initial tension, and they contain at least a few words of wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vladimir Propp
  • structuralism
  • morphology
  • folktales
  • South Khorasan