تحلیل ساختاری قصه‌های عامیانه خراسان جنوبی براساس روش ساختاری ولادیمیر پراپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد،گناباد، ایران

چکیده

الگوی ریخت­شناسی پراپ یکی از بهترین و دقیق­ترین شیوه­های طبقه­بندی، تجزیه و تحلیل ساختار و قالب قصه­ها است. ­­­پراپ با مطالعه قصه­های پریان روسی ­به نتیجه رسید که این قصه­ها به ­­­­­رغم تنوع و تکثر از نوعی وحدت و همانندی برخوردارند. هدف پژوهش ما بررسی شخصیت­های قصه­های عامیانه خراسان جنوبی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و براساس روش ساختارگرایی پراپ انجام شده است. جامعه آماری ما کلیه قصه­های عامیانه خراسان جنوبی است. تعداد سی و نه قصه جمع‌آوری و تدوین شد که از این تعداد براساس تکراری بودن، سی و یک قصه انتخاب گردید تا چگونگی تطبیق قصه­های یاد شده و شخصیت­های آن­ها با روش پراپ نشان داده شود و ساختار کلی قصه­ها و قوانین حاکم بر آن‌ها مشخص گردد. نتایج نشان می­دهد که روش پراپ بر قصه­های عامیانه خراسان جنوبی قابل انطباق است. همچنین سی و یک خویشکاری وهفت شخصیت تعریف شده او با این قصه­ها مطابقت دارند. افزون براین، همه قصه­ها با یک حرکت آغازین شروع شده و بیشتر آن­ها دست کم حامل یک اندرز می­باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها