گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده

گهنبار، جشنی کهن است که به پاس آفرینش اهورایی برگزار می­شود. بر پایه اساطیر ایرانی، اورمزد طی شش مرحله به ترتیب آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و انسان را بیافرید، برای پاسداشت هر مرحله و آفریده­ آن، پنج روز و مجموعا سی روز در سال این جشن برپا می­گردد. هر پنج روز تحت عنوان یک چهره (وقت، زمان) نامگذاری شده و نام هر چهره برگرفته از زمان برگزاری آن در طول سال است که از میان بهار تا برابری روز و شب در پایان سال را دربرمی‌گیرد. جشن در معنای اصیل آن ستایش، نیایش و فدیه دادن است که در گهنبار این معنا نمود عینی دارد. حضور پررنگ مردم، نیایش­های مداوم و همگانی و فدیه و نیاز که در قالب پذیرایی از همه شرکت­کنندگان اجرایی می­شود، این جشن را شکل می­دهد و همراهی آن با طلب آمرزش برای درگذشتگان و توجه به روشنایی اجاق خانواده، در مجموع این جشن کهن را قابل توجه کرده است. این جشن در روستای شریف­آباد که سابقه­ تاسیس آن به قرن هشتم هجری قمری برمی­گردد، به طور کامل برگزار می­گردد.

کلیدواژه‌ها