گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده

گهنبار، جشنی کهن است که به پاس آفرینش اهورایی برگزار می­شود. بر پایه اساطیر ایرانی، اورمزد طی شش مرحله به ترتیب آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوان و انسان را بیافرید، برای پاسداشت هر مرحله و آفریده­ آن، پنج روز و مجموعا سی روز در سال این جشن برپا می­گردد. هر پنج روز تحت عنوان یک چهره (وقت، زمان) نامگذاری شده و نام هر چهره برگرفته از زمان برگزاری آن در طول سال است که از میان بهار تا برابری روز و شب در پایان سال را دربرمی‌گیرد. جشن در معنای اصیل آن ستایش، نیایش و فدیه دادن است که در گهنبار این معنا نمود عینی دارد. حضور پررنگ مردم، نیایش­های مداوم و همگانی و فدیه و نیاز که در قالب پذیرایی از همه شرکت­کنندگان اجرایی می­شود، این جشن را شکل می­دهد و همراهی آن با طلب آمرزش برای درگذشتگان و توجه به روشنایی اجاق خانواده، در مجموع این جشن کهن را قابل توجه کرده است. این جشن در روستای شریف­آباد که سابقه­ تاسیس آن به قرن هشتم هجری قمری برمی­گردد، به طور کامل برگزار می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gahanbar: An Ancient Tradition in Sharifabad Ardakan

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Ghadrdan
  • Zohre Zarshenas
  • Amaneh Zaheri Abdvand
چکیده [English]

Gahanbar is an ancient celebration that is held on the occasion of holy creation. According to Iranian mythology, Urmazd (God) created the world in six stages in the order of: sky, water, earth, plants, animals and man and a five- day appreciating celebration for each stage of this sacred creation that are totally thirty days for six celebrations per year should be held. Each of these five- days is called a Čahre (time) and each Čahre is put in a specific point of year that ranges from mid-spring to the unification of day and night at the end. The name of each Čahre is derived from the time (point) it is celebrated throughout a year. The word celebration which is called Jašn in Persian, basically means praise, worship and charity in this language that are reflected and appears in Gahanbar. In the celebration of Gahanbar, there is a large presence of people, continuous and public prayers and charity which welcome all participants in the ceremony. Asking for forgiveness for the deceased, blessings and pay attention to brightness of sacred fire of family, All have made this celebration remarkable. This celebration is still fully held in Sharifabad village, which has been being established approximately since 15th Christian century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gahanbar
  • Sharifabad
  • annual festival
  • creation
  • customs