مطالعه تطبیقی نقشمایه‌های حوزه هلیل‌رود و حماسه گیلگمش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران خیاان ستارخان خیابان شادمهر کوچه ابوترابی پلاک ۲۵ واحد ۲۰ طبقه چهارم شرقی

2 دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

بررسی نقشمایه­های آثار کلوریتی حوزه هلیل­رود و مقایسه تطبیقی آن­ها با آثار هنری میان­رودان، این حقیقت را روشن می­سازد که تصاویر منقوش بر سطح این آثار سنگی، همچون پلی میان هنر و تمدن کهن ایران و هنر تمدن­های همجوار است که نشانه ارتباط فرهنگی این مناطق است. اسناد تاریخی و ادبی بین­النهرین در دوره­های سومری و اکدی نیز، حاکی از ارتباطات تجاری، سیاسی و فرهنگی گسترده میان فرمانروایی­های بین­النهرین و حوزه جغرافیایی جنوب­شرق ایران است. از سوی دیگر مشابهت­های شکلی و محتوایی حماسه گیلگمش با نقشمایه­های حوزه هلیل­رود، نشان از وجود اسطوره­ای مشابه گیلگمش در این حوزه فرهنگی دارد. بررسی و تحلیل مولفه­های اساطیری مشترک میان این نقشمایه­ها و حماسه گیلگمش، بیان­گر وجود باورهای اعتقادی مشابهی در حوزه­های جغرافیایی یاد شده است. در این پژوهش، با شرحی مختصر از حماسه گیلگمش، ارتباط نقشمایه­های تمدن جیرفت با روایت داستانی حماسه مذکور بررسی شده است. تحلیل معانی نمادین نقشمایه­ها نیز با یاری از نمادشناسی تطبیقی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the Motifs of Halilroud basin and the Epic of Gilgamesh

نویسندگان [English]

  • Arghavan Abdolmaleki 1
  • Jalaledin Rafifar 2
1
2
چکیده [English]

The comparative study of chlorite works' motifs of Halilroud basin and art works of Mesopotamia clarifies the fact that the images engraved on the surface of these stone works are regarded as a bridge between the ancient Iranian art and civilization and the art of neighboring civilizations, signifying the cultural relationship of these regions. Historical and literary documents of Mesopotamia in the Sumerian and Akkadian periods indicate the broad commercial, political, and cultural relationships between the rules of Mesopotamia and the geographical area of southeastern Iran. On the other hand, the form and content similarities of the epic of Gilgamesh with motifs of Halilroud basin indicate the existence of a myth similar to Gilgamesh in this cultural area. The investigation and analysis of the mythological components common between these motifs and the epic of Gilgamesh reveals similar beliefs in the mentioned geographical areas. By providing a brief description of the epic of Gilgamesh in this research, the relationship between the motifs of Jiroft civilization and the narrative fiction of this epic is investigated. The semantic analysis of motifs are also carried out using comparative symbolism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilgamesh
  • motif
  • Halilroud
  • Jiroft
  • Mesopotamia