باز‌یابی معماری شهدادِ کرمان بر‌پایه مطالعه باستان‌مردم‌شناسی معماری ماخونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باستان شناسی. هنر. بیرجند. بیرجند. ایران

چکیده

 در کاوش‌های باستان‌شناسی مشاهده باستان‌شناس و تفاسیر او نسبت به داده‌ها امروزی است. همچنین هرگز نمی‌توان شرایطی را ایجاد کرد که انسان‌های پیش‌از‌تاریخی و یا تاریخی در آن زندگی می‌کردند. اما باستان‌مردم‌شناسی با بررسی شرایط و ساخت‌های مختلف در جوامع زنده امکان مشاهده عینی و پیگیری فرآیند تداوم و تغییرات را ،که در زمینه‌های باستان‌شناختی امکان آن وجود ندارد، فراهم می‌کند. این مقاله بر‌آن است با‌استفاده از روش توصیفی-تحلیلی که از‌طریق بررسی میدانی باستان‌مردم‌شناسی و با تکنیک پرسشنامه و مشاهده مستقیم در طی سال‌های 94-1393 صورت گرفت، به بررسی معماری روستایی دور‌افتاده بپردازد، تا از این طریق و براساس مطالعات صورت گرفته به بازیابی روند تحول خانه‌سازی در شهداد کمک کند. بر‌اساس مطالعات صورت گرفته به‌نظر می‌رسد روند تحول خانه‌سازی در شهداد شباهت جالبی با مجموعه سازه‌های بافت درحال‌گذار در ماخونیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Architecture of Shahdad on the Basis of Ethno-Archaeological Study on the Architecture of Makhunik

نویسنده [English]

  • Tahere Rahimkhani
چکیده [English]

In archaeological excavations, the archaeologist's observations and interpretations of the data are new. In addition, we can never create the conditions in which prehistoric or historical humans lived. Ethno-archaeology examines different conditions and structures and changes in living communities that we cannot check it on archaeological sites. This article uses the descriptive-analytical method done by field survey of ethno archaeology and questionnaire and direct observation in Years 2014 and 2015 to explore remote rural architecture aiming to investigate and analyze a similar archaeological site excavation report. So it seems evolution of houses at the ancient site of Shahdad resembles the textured houses of Makhunik.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethno-archaeology
  • Shahdad
  • Makhunik
  • architecture