نویسنده = جلال الدین رفیع فر
تعداد مقالات: 13
1. به یاد دکتر غلامعباس توسلی (1313-1399) سی سال زیر سقف یک دانشکده

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-225

جلال الدین رفیع فر


2. سخنی کوتاه با اعضاء محترم کمیسیون نشریات علمی

دوره 16، شماره 29، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


3. ریشه‌یابی قوم سنگسر: یک بررسی تاریخی - باستان شناختی

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-82

سید محمد چاووشی؛ جلال الدین رفیع فر


4. به یاد دکتر مسعود گلزاری / استادی پاک نهاد و خستگی ناپذیر

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-249

جلال الدین رفیع فر


5. چراغانی ویترین خالی

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-19

جلال الدین رفیع فر


6. به یاد مهدی طالب رئیس سابق انجمن انسان شناسی ایران استادی که نگران ایران بود

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-23

جلال الدین رفیع فر


7. سهم آموزش عالی در کاهش بحران‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-17

جلال الدین رفیع فر


8. به راه بادیه دانند قدر آب زلال

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


9. مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-26

جلال الدین رفیع فر


10. رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری


11. چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-13

جلال الدین رفیع فر


12. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر


13. ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-84

لیلا خسروی؛ جلال الدین رفیع فر