نویسنده = جلال الدین رفیع فر
تعداد مقالات: 6
1. به راه بادیه دانند قدر آب زلال

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


2. مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-26

جلال الدین رفیع فر


3. رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری


4. چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-13

جلال الدین رفیع فر


5. سخن سردبیر

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر


6. ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-84

لیلا خسروی؛ جلال الدین رفیع فر