نقش والدین در تحول مصرف فرهنگی کودکان زیر هفت سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار،گرمسار. ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار. ایران

چکیده

 پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وابستگی کودکان خردسال به والدین، نقش والدین در مصرف فرهنگی کودکان چیست؟ با توجه به ‌اینکه در مورد مصرفِ فرهنگی کودکان زیر هفت سال، والدین تصمیم‌گیرنده هستند، شناخت چگونگی نقش‫آفرینی والدین ضروری است. روش مورد استفاده در این پژوهش مردم‫نگاری است. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه مردم‌نگارانه و مشاهده استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان شامل 30 والد (20 مادر و 10 پدر) 33 تا 48 ساله و فرزندان 5/3 تا 5/6 ساله آن‌ها هستند که طی چهار ترم در کلاس نمایش خلاق آموزشگاه توانش و کلاس موسیقی آموزشگاه طریقت شرکت کردند. یافته‌ها بیانگر تفکیک نقش والدین درباره مصرف فرهنگی کودکان در خانواده است؛ بر این‌ اساس پدرها در مورد مصرف فرهنگی کودکان نقش تأمین‌کننده منابع مالی را بر عهده دارند و مادرها با توجه به امکانات اقتصادی خانواده که شامل درآمد پدر و درآمد خودشان است، نقش برنامه‌ریز و مجری مصرف فرهنگی کودکان را ایفا می‌کنند. در مورد مصرف فرهنگی کودکان، نقش مادر به واسطه وقتی که صرف فرزند/ فرزندان می‌کند، بسیار محوری و تعیین‫کننده است. مصرف فرهنگی کودکان شامل فعالیت‌های خانگی و آموزش شبه‌رسمی است. فعالیت‌های خانگی زیر نظر مستقیم مادر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود و در قالب کتاب‌خوانی، تماشای کارتون‌های هدفمند و بازی‌های خانگی محقق می‌گردد و آموزش شبه‌رسمی به واسطه برنامه‌ریزی مادر، در کلاس‌های مختلف آموزشی در خارج از منزل انجام می‌شود. نکته قابل توجه آن است که کالاهای فرهنگی‌ که توسط این کودکان مصرف می‌شود، مورد استفاده والدین آنها قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Parents in Changing the Cultural Consumption of Under Seven Year Children

نویسندگان [English]

  • Sharareh Sharareh Jalali Farahani 1
  • Soheila Alirezanejad 2
1 Ph.D. student of Social Problems Assessment, Garmsar unit of Islamic Azad university, Garmsar, Iran
2 associate Prof. of Sociology, Garmsar unit of Islamic Azad university, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The precise question of this article is: considering the dependence of young children on their parents, what is the role of parents in children's cultural consumption? Regarding to the decisive role of parents in cultural consumption of under seven year children, identifying this role is necessary. The method for answering to this question is ethnography. Ethnographical interviews and observation were used for data gathering. The participants were 25 parents (15 mothers and ten fathers) aged from 30 to 47 and their children aged from 3 to 6.5 years. These children had participated in the creative drama and music classes of Tavanesh School and Tariqat Music School for four semesters. Findings indicate difference between parents' roles in children's cultural consumption. Fathers provide financial resources for children's cultural consumption and considering to economic possibilities of family mothers are planners and implementers of children's cultural consumption. So the role of the mother is very central and decisive due to the time she spends with her child/children. Often, the cultural consumption of children includes home activities and semi-formal education. Home activities are planned and executed under the direct supervision of  mother and are realized in the form of reading books, watching cartoons, and home games. Semiformal education is carried out through mother's planning and takes place in different educational classes outside the home. The noticable point is that the parents do not consume the cultural commodities that their children do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child
  • parents
  • consumption of culture
  • Economic Capital
باینگانی. بهمن، ایراندوست. سید فهیم، احمدی. سینا (1392). سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی: مقدمه‌ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی. مهندسی فرهنگی. 8 (77). https://ensani.ir/fa/article/328124/
پیرمرادی. سعید (1383). روانشناسی فرهنگی و روانشناسی خانواده ایرانی. اصفهان: موسسه انتشارات همام.
جیمز. آلیوس، جنکس. کریس، پروت. آلن (۱۳8۳). جامعه شناسی دوران کودکی (نظریه‌پردازی درباره دوران کودکی). ترجمه علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم­آبادی. تهران: نشر ثالث.
ذکایی. محمد­سعید (۱۳۹۵). مطالعات کودکی: رویکردها و مسائل محوری. مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 13(46).35-13. https://www.sid.ir/paper/118156/fa
زارع. بیژن، نیکخواه. مهدی، کاوه. زینب (1399). بررسی رابطه میزان سرمایه فرهنگی مادر باسبک زندگی سلامت محور اطفال و کودکان (4-0) ساله شهر مشهد. مجله مطالعات جامعه شناسی. 13(48). 92-73.  10.30495/JSS.2020.1890486.1184
علیرضانژاد. سهیلا، خاکپور. سحر (1394). تحلیل جنسیتی هزینه‌کرد و پس‌انداز پول در خانواده‌های تهرانی. نشریه زن در توسعه و سیاست: 13 (2): 170-151.
علیمحمدی خانقاه. آذر، علیزاده‫ اقدم. محمدباقر (1398). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با بیگانگی اجتماعی فرهنگی در بین جوانان شهر تبریز. مطالعات جامعه شناسی. 12(43). 88-71. 10.30495/JSS.2019.667958
غفاری. زهرا (1395). تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته (ذهنی) بر تحرک اجتماعی میان‌نسلی (مورد مطالعه: شهروندان 30 تا 54 ساله شهر گرگان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی. 11(4). 183-206.  10.22055/QJSD.2017.13011
کاظمی. عباس (۱۳۸۶). مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
هوجقان. شمسی، بحرینی. مسعود، روانی پور. مریم، باقرزاده. راضیه (1399). بررسی ارتباط سبک‌های فرزند پروری مادران با مهارت‌های اجتماعی کودکان دبستانی. نشریه روان پرستاری. 8 (5). 107-97. https://ijpn.ir/article-1-1632-fa.html