نگاهی به باور‌ها و آداب سفر در دوره قاجار (مقاله پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ایران شناسی گرایش آداب و رسوم و فرهنگ مردم از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فرهنگ عامیانه اعتبار و پشتوانه مسلم و غیرقابل انکار مردم یک جامعه است و باورها یکی از اساسی‌ترین عناصر سازنده فرهنگ و هویت سنتی مردم را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که بخش عمده‌ای از باورهای مردم در حین سفر نمود پیدا می‌کند، بی‌تردید فرهنگ جاری در سفر یکی از شاخص‌ترین مولفه‌هایی است که جلوه‌گر و معرف فرهنگ یک جامعه نزد سایر اقوام می‌باشد. در تحقیق پیش رو سعی شده با معرفی باورهای عامیانه مردم ایران در رابطه با سفر با رویکردی تاریخی، گامی کوچک اما مهم در جهت احیاء و معرفی گوشه‌ای از گنجینه معنوی مردم این سرزمین کهن برداشته شود. روش این تحقیق بصورت کتابخانه‌ای و فیش­برداری از منابع است و تلاش بر این بوده است که با گردآوری و استخراج و دسته‌ بندی و توصیف باورها از لابه لای کتب، سفرنامه‌ها، نشریات و اسناد، تصویری نسبتا جامع از باورهای عامیانه سفر ارائه دهد. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از باورهای گذشتگان، تحت‌تاثیر پیشرفت، تکنولوژی و تغییر جهان‌بینی افراد جامعه، با عدم پایبندی و فراموشی مواجه شده‌اند و برخی از آن‌ها ولو با اندک تغییرات همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها