داود آباد روستایی در پهنه ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بازنشسته گروه مردم ‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

داود آباد یکی از روستاهای پهنه حاصلخیز ورامین است که نظام کشت و کارش جمعی می‌باشد. زیر بنای این نظام بر پنج عاملِ آب، زمین، بذر، نیروی شخم و نیروی کار شکل می‌‌گیرد. این شکل سازمان یافته را در روستاهای ورامین بُنه می‌‌نامند. هر بُنه در حدود 150 سال پیش (1309 قمری) در فصل تابستان روزی 10 تا 20 بار شتر هندوانه به تهران صادر می‌کرده است. در این مقاله 27 سند مربوط به بارنامه‌هایی که از طرف بار فروش میدان امین السطان در جنوب تهران صادر گردیده معرفی شده‌اند که به خط نستعلیق و سیاق رُقومی هستند و تعدادی از آنها پس از خوانش مورد بررسی مردم شناختی قرار گرفته‌اند. براساس این اسناد و شواهد تاریخی می‌‌توان فهرست مطالب مفهومی این مقاله راجع به داود آباد را چنین متذکر شد:
1- حقابه عرفی از رودخانه جاجرود
2- سندی مربوطه به لایروبی قنات روستای داود آباد
3- سند اجاره دادن یک بنه گاوبندی[1] روستا
4- معرفی 27 سند بارفروشی بنه هندوانه ‌کاری
5- توضیح و تفسیر سه سند تفضیلی و توضیحی درباره دیگر اسناد از اسناد بارفروش بنه در پایان مقاله
6- نتیجه و شیوه تقسیم سهم‌بران از فروش[1] برای اطلاعات بیشتر درباره بنه‌های گاوبندی به (صفی نژاد، 1368: 215) مراجعه گردد.

کلیدواژه‌ها


-      آستان قدس رضوی (1338). صورت املاک خالصه تهران: توضیحی درباره روستاها و مزارع پهنه ورامین. سند شماره 8649. مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی.
-      اسناد زراعی ورامین در: تحلیل و تفسیر مجموعه اسناد روستائی و عشایری ایران. جلد2. کتاب4.
-      امینی. محمد (1386). آب و آبیاری در ورامین. ورامین: نشر اوج.
-      صفی‌نژاد. جواد (1356). اسناد بنه‌ها. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-      -------------(1368).بنه. تهران:امیرکبیر.
-      --------------(1377). تحلیل و تفسیر مجموعه اسناد روستایی و عشایری ایران، اسناد زراعی ورامین. جلد2. کتاب4. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.