تبیین تجربه زیسته مردم شهر دزفول از درخت کُنار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

  عناصر طبیعت همچون زمین، خورشید، ماه، ستارگان، آب، گیاه، آتش و کوه همواره نزد اقوام و ملل مختلف جهان ارزش و اعتبار خاصی داشته­‌اند؛ تا جایی که برای این مظاهر طبیعت، تقدس قائل بودند و نماد و نشانه‌­هایی برایشان می‌ساختند یا خدایانی را به آنها نسبت می­دادند. در ایران باستان نیز گیاهان از احترام و ارزش بسیاری برخوردار بوده‌‍­اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه زیسته مردم از درخت کُنار در شهر دزفول انجام شده است. در این پژوهش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی، نمونه­‌گیری هدفمند و تکنیک مصاحبه عمیق با 15 نفر از افرادی استفاده شده که به این درخت متوسل می‌شوند­. داده‌­ها بر اساس الگوی هفت‎مرحله‌­ای کلایزی، تجزیه و تحلیل گردید. یافته­‌های پژوهش، شامل بیست مفهوم و سه مقوله یعنی «مدیریت منابع»، «همبستگی جمعی» و «کنترل فردی-اجتماعی» است. نتایج نشان می‌­دهد که حفظ و نگهداری درخت کُنار به منظور مدیریت منابع و استفاده طولانی‌مدت از خواص درمانی و بهداشتی آن از کارکردهای مادی­ آن محسوب می‌شود. همچنین توسل و احترام به این درخت برای رفع برخی مشکلات زندگی که موجب همبستگی جمعی و حفظ نظم اجتماعی می­شود، از کارکردهای معنوی آن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Dezfuli People’s Lived Experience of the Konar Tree

چکیده [English]

Elements of nature such as the earth, the sun, the moon, the stars, water, plants, fire and mountains have always had a special value and prestige among different nations and peoples of the world; To the extent that they considered these manifestations of nature sacred and made symbols and signs for them or attributed gods to them. In ancient Iran, too, plants were highly respected and valued. This study has been done with the aim of explaining the people’s lived experience of the Konar tree in Dezful city. In this qualitative study, researcher used descriptive phenomenology method, purposeful sampling and in-depth interview technique for collecting data with 15 persons who resorted to this tree. Data were analyzed based on a seven-step Colaizzi’s model. The research findings, which are the result of interviews, include twenty concepts and three categories: "resource management", "collective solidarity" and "individual-social control". The results show that the maintenance of the Konar tree via resource management and long-term use of its therapeutic and health properties is related to its material functions, and resorting to and respecting this tree to solve some issues and problems of life that lead to collective solidarity and preservation of social order has spiritual functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • holy places
  • Konar tree
  • phenomenology
  • Dezful city