سنگ‌نبشته‌ میدان چوگان خلیل‌آباد، سندی از شاه‌بازی‌های عصر صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری باستان‌شناسی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان

2 دکتری سازه‌های آبی، کارشناس شرکت آب منطقه‌ای لرستان

چکیده

در میان یکی از قبرستان‌های قدیمی شهرستان الیگودرز، چهار قطعه میل سنگی استوانه‌ای با کله‌ قارچی شکل به عنوان سنگ ایستاده قبور وجود داشت که در سال 1389 در معرض توجه سودجویان آثار تاریخی قرار گرفت. به طوری که پس از نبش و تخریب یکی از قبور که مربوط به دهه 60 شمسی بود، یکی از سنگ‌ها را با هدف سودجویی از وسط شکستند و دو سنگ دیگر را واژگون کردند و فقط یک سنگ میل در مجموعه باقی ماند که آن هم دارای نوشته‌ای به خط فارسی شامل چهار مصرع شعر و تاریخی برابر با 1116 هجری قمری بود. ده سال بعد یعنی در بهار سال 1399 از سوی انجمن‌های حامی میراث فرهنگی اخباری مبنی بر قصد تخریب چهارمین سنگ میل به میراث فرهنگی لرستان ارسال شد که این بار کارشناسان میراث فرهنگی پس از مستندسازی آن در محل، با دریافت حکم قضایی و همراهی نیروی انتظامی و یگان حفاظت، سنگ میل کتیبه‌دار را به موزه مردم‌شناسی الیگودرز منتقل کردند. پژوهش حاضر با روش اکتشافی و رویکرد ترکیبی کمی و کیفی انجام شده و تحلیل به صورت توصیفی- مقایسه‌ای بوده است. با انجام تحقیقات میدانی باستان­شناسی، مطالعات میان­رشته­ای مردم‌شناسی و بر اساس مدارک معماری و مطالعه اسناد و متون تاریخی مشخص شد که میل‌های سنگی کشف‌شده مربوط به دروازه‌های میدان چوگانی است که در دوره صفویه توسط خلیل‌ خان حاکم لرِ بختیاری و نوه‌اش یحیی‌خان به همراه عمارتی اعیانی و شهری به نام خلیل‌آباد ساخته شده است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد که پس از تخریب شهرِ خلیل‌آباد، عمارت و میدان چوگان، هر چهار میل سنگی به قبرستانی در آن نزدیکی منتقل و به عنوان نشان یا سنگ ایستاده، بر روی قبر 4 نفر از بزرگان و کدخدایان قرار داده شدند. سنگ‌نبشته‌ میل دروازه‌ چوگان الیگودرز نخستین نمونه کشف‌شده در ایران به شمار رفته و از این منظر دریچه‌ نوینی به مطالعات چوگان‌پژوهی باز کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stone Inscription of Khalilabad Polo Square, A Document of the Masterpieces of the Safavid Era

نویسندگان [English]

  • Ata Hassanpour 1
  • Hayatollah Sarlak 2
1 Ph.D. in archaeology, Lorestan Miras Farhangi va Gardeshgari organization
2 Ph.D. in hydro-structures, bachelor of Lorestan regional water department
چکیده [English]

Among one of the old cemeteries of Aligudarz city, there were four pieces of cylindrical milestone with mushroom-shaped heads as standing gravestones, which were exposed to the attention of profiteers of historical monuments in 2010. After excavating and destroying one of the graves with precedence from 1980's, one of the stones was broken in the middle for profit and the two others were overturned, and only one stone remained in the collection, which also had inscriptions in Persian including four lines of poetry with a date of 1694.Ten years later (spring of 2020), the cultural heritage associations received news of the intention to destroy the fourth milestone in Lorestan's cultural heritage. Accompanied by the police and the protection unit, the inscribed stone was transferred to the Aligudarz Anthropological Museum. This research has been accomplished by exploratory and combined quantitative-qualitative method and analysed in a descriptive- appraisal frame. Based on anthropological information, archeological findings, architectural documents and historical texts, field research revealed that the stone pillars belong to the gates of polo Square, which was built during the Safavid period by Khalil Khan, ruler of Bakhtiari, and his grandson Yahya Khan, along with a mansion and a city named Khalilabad. Findings made turned out that after the destruction of this city, mansion and polo square, all four stone pillars transferred to a nearby cemetery and as a sign or standing stone, placed on the graves of four great men and head men. The inscription of  polo square milestone that is discovered from Aligudarz is taken into account as the first case of this type discovered in Iran; So it could make an entrance to further studies on this issue.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khalilabad
  • polo square
  • inscription
  • Khalil Khan
  • Yahya Khan
  • Safavid period