امانت‌گذاری متوفی: سنت تدفین در میان کوچندگان بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه کاشان

2 کارشناسی باستان‌شناسی، دانشگاه خرم‌آباد

چکیده

مطالعه گورستان‌ها و شیوه‌های تدفین جوامع گذشته و کنونی، در شناخت بهتر ساختارها و سنت‌های اجتماعی-فرهنگی گروه‌های انسانی مؤثر است و نقش مهمی در پژوهش‌های باستان‌شناختی و انسان‌شناختی دارد. در میان جوامع کوچنده برخی سنت‌های آیینی وجود دارد که با سنت‌های آیینی جوامع یکجانشین اندکی متفاوت است. یکی از این سنت‌های آیینی، امانت‌گذاری متوفی در یک گورستان یا یک محل به صورت موقت و سپس جابه‌جا کردن آن به محل نهایی دفن است. این نوع تدفین که در مطالعات باستان‌شناختی جزو یکی از انواع تدفین ثانویه در نظر گرفته می‌شود، در میان کوچندگان بختیاری به طور متداول دیده شده است. مطالعه موردی حاضر با محوریت طایفه بهداروند و مصاحبه با افراد محلی در اتحادیه طایفه‌ای بختیاری و به‌کارگیری روش کتابخانه‌ای، به بررسی چگونگی انجام سنت آیینی امانت‌گذاری متوفی در بین کوچندگان بختیاری و عوامل آن می‌پردازد و نشان می‌دهد که گروه‌های کوچنده مذکور، بر اساس چه معیارها و عواملی به این سنت آیینی اقدام می‌کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Deceased Entrusting:A Burial Tradition among Bakhtiari Nomads

نویسندگان [English]

  • Adel Alehassan 1
  • Behnaz Ilbeygipour 2
1 M.A. in archaeology, Kashan university
2 B.A. in aechaeology, Khorramabad university
چکیده [English]

 
The study of cemeteries and burial practices of past and present societies help us to understand the socio-cultural structures of human groups and play an important role in archaeological and anthropological researches. There are some ritual behaviors among nomad groups slightly different from the ones of sedentary communities. One of these ritual practices is entrusting the deceased to temporary cemetery or site and then move them to the final burial site. This type of burial, which is considered as one of the secondary   burial types in archeological studies, has been commonly seen among Bakhtiari nomads. By focusing on the Behdarvand Bab, taking interviews to local individuals in the Bakhtiari tribal union and applying the library method, the present case study deals with the ritual tradition of entrusting the deceased among Bakhtiari nomads and its agents. Findings show that according to what practices and patterns the mentioned nomad groups accomplish this ritual tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiari
  • Pastoralism nomadism
  • Cemetery
  • Secondary burial
  • Entrusting the deceased