تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مطالعات فرهنگی

چکیده

  این مقاله با عنوان «تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان» تنظیم شده‌ است. روش تحقیقی در این مقاله روش تلفیقی (کتابخانه‌ای- میدانی) و به شیوه تحلیلی- توصیفی تنظیم شده است. مقسوم کردن زمان در طول دوران‌ گذشته همواره بر اساس آیین‌ها و اعتقادات قومی رقم خورده است و گاه با توجه به موقعیت‌های جغرافیایی صورت گرفته، چنانکه در ممالک عربی به سبب یکنواختی تقریبی فصول، گاه‌شمار «مهی» را برگزیده‌اند و در سرزمین فارس، گاه‌شمار خورشیدی را تدوین کرده‌اند. ولی آنچه اهمیت دارد ماندگاری تقویمی است که مبتنی بر تکرار دقیق زمان در جایگاه اصلی فصل‌ها و ماه‌هاو روزهای خود باشد. بر این اساس با بررسی تقویم‌های مختلف رایج در ایران از آغاز تا کنون،  تقویم «میترایی» معقول‌تر از تقویم‌های دیگر است که وارث بلامنازع آن تقویم لکی است.    

کلیدواژه‌ها


-       اکرمی، موسی (1380).  گاه‌شماری ایرانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-       آموزگار، ژاله (1374).  تاریخ اساطیری ایران. تهران: انتشارات سمت.
-       باقری، مهری (1376). دین­های ایرانی پیش از اسلام. تبریز: دانشگاه تبریز.
-       برقبانی، زهرا (1383). بررسی ادیان ایران باستان؛با تاکید ویژه بر آیین میتراییسم. تاریخ پژوهی، سال ششم، شماره 18،
-       بیرشک، احمد (1380). گاه‌شماری ایرانی (ادامه گاه‌شماری سه هزارسالی). تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
-       بیرونی، ابوریحان (1377). آثارالباقیه، ترجمه: اکبر داناسرشت. تهران: انتشارات امیرکبیر.
-       ذکایی، فرزان (1384).  معنای روزها و ماه‌های سال، تهران: انتشارات رخ مهتاب.
-       رستم‌پور، سالومه (1381). مهرپرستی در ایران، هند و روم. تهران: انتشارات خورشید آفرین.
-       رضایی، عبدالعظیم (1381). تاریخ ده هزار ساله ایران. تهران: انشارات اقبال.
-       رضی، هاشم(1381). آیین مهر. تهران: انتشارات بهجت
-       شاهنامه فردوسی
-       شهبازی، عبدالله (1369). مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر ایران. تهران: نشر نی.
-       صفا، ذبیح الله (1390). گاه‌شماری و جشن‌های ملی ایرانیان. تهران: انتشارات اوستا فراهانی.
-       صفی‌زاده، صدیق (1355). همانندی واژه‌های فارسی و کردی (لری- لکی). تهران: انتشارات تهران.
-       قاسملو، فرید (1389).  تقویم و تقویم‌نگاری. تهران: نشر کتاب مرجع.
-       کاوه، علی محمد(1370).گاه­شماری و تاریخ­گذاری از سرآغاز تا سرانجام. تهران: بردار
-       لغت‌نامه دهخدا
-       مرادی غیاث‌آبادی، رضا (1378). رصدخانه خورشیدی نقش رستم. تهران: انتشارات پژوهنده.
-       مردوخ کردستانی، آیت الله محمد (1355). تاریخ مردوخ. تهران.
-       معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
-       ملک‌پور، ایرج (1383). تقویم هجری قمری. تهران: انتشارات حقوقدان/ دانش نگار.
-       نجاری قزاآنی، یوسف (1391). گاه‌شماری‌های جهان. تهران: موسسه انتشارات کتاب نشر.
-       Acker, A. (1978). Initiation a Iastronomie. Masson Paris, P:32.
-       Long, K.R. (1992). Astrophysical Data: Planets and Stars Springer – Verlag New York: Inc. P:55.
-       http://arq.ir/104