کلیدواژه‌ها = مردم‌شناسی
فرایند تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیقت؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


مطالعه مردم‌شناختی روستای گلین از توابع شهرستان سنندج با استفاده از رویکرد تک‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

زانیار گفتاری؛ محمدامین خراسانی