روایت متکثر زنان عضو هیئت‌علمی از مناسبات کار و زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه

چکیده

 
از زمان پیوستن زنان به اجتماع شغلی و برخورداری آنها از نقش‌های اجتماعی متعدد، مناسبات میان دو ساحت کار و زندگی و ایفای نقش‌های خانوادگی و شغلی، به دغدغه‌ای برای زنان تبدیل شد و تنش‌ها و استرس‌های فراوانی را برای آنها به وجود آورد. حجم این تنش‌ها با ماهیت شغلی زنان در ارتباط است. شغل هیئت‌علمی، حضوری پیوسته می‌طلبد و دغدغه‌ای شبانه‌روزی برای زنان ایجاد می‌کند. اما سؤال این است که زنان هیئت‌علمی چگونه می‌توانند این دو ساحت متعارض را مدیریت کنند؟ در این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی، 26 مصاحبه‌ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با زنان عضو هیئت‌علمی (دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، چندین پژوهشگاه علوم و علوم انسانی) با روش تحلیل تماتیک و با کمک نرم‌افزار Max Q.D.A تحلیل و گونه‌های متفاوت از راهکارهای زنان دانشگاهی برای حل تعارض بین کار و زندگی شناسایی شد. در این تحقیق، 4 مقوله اصلی یا راهبرد در مناسبات میان کار و زندگی خانوادگی، در قالب 12 مقوله فرعی، 35 مفهوم و در مجموع 177 عبارت استخراج گردید. زنان عضو هیئت‌علمی برای حل تعارض میان کار و زندگی خانوادگی، از راهبردهای چهارگانه‌ای با عناوین زندگی خانوادگی حداقلی، زندگی خانوادگی مبتنی بر سرمایه‌ حمایتی، خودتعلیقی، و فداکاری مقدس برای برقراری توازن بین حوزه کار و زندگی خانوادگی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها