مطالعه آیین‌های درمانی از منظر کیهان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران

2 گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

3 هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

چکیده

 
     برای درک تجربه­ ها­ی درمانی در آیین ­های درمانی، فهم جهان­ بینی معتقدان لازم است و این کار از طریق مطالعه­ کیهان­ شناختی آیین­ های درمان میسر خواهد شد. کیهان­ شناسی تصوری از ماهیت و عمل جهان است که موقعیت انسان و مخلوقات دیگر را در میان نظام جهان مشخص می­کند. درمان­گران می ­توانند کیهان­ شناسی را نقشه­ راهی قرار دهند تا موقعیت خود، مردم قبیله­ و نیروهایی را تعیین کنند که از آنها در فرایند درمان در آیین‌های مربوط کمک می­گیرند. در مقاله­ حاضر، از نظریه­ نیازهای مالینوفسکی مالینوفسکی و در حوزه­ مطالعات دینی هم از دیدگاه الیاده استفاده شده است.  روش این پژوهش میدانی، اسنادی و تحلیلی است. در بخش میدانی به مشاهده­ مستقیم بعضی از نمونه­ های مهم آیین ­های درمانی در ایران مربوط به بادباوران و اهل هوا در هرمزگان و خوزستان مانند آیین­ های زار، نوبان و مشایخ، و مصاحبه با برگزارکنندگان این آیین‌ها و مطلعان بومی پرداخته شده است. در بخش اسنادی هم کتاب­ها، مقالات و فیلم­های مستند مرتبط با موضوع بررسی شده ­اند. در نهایت با مقایسه­ کیهان ­شناسی سنتی ایرانی و آفریقایی به عنوان ایدئولوژی آیین­ های مشابه در حوزه­ درمان در فرهنگ­ های مربوط به خود و نیز با نگاهی به ایدئولوژی و فنون شمنی، دو نوع تفسیر علمی و عقیدتی از بیماری و درمان مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است که احتمال می­رود با استفاده از این دو گونه تفسیر بتوان به نتیجه ­ای مطلوب ­­تر درباره درمان برخی بیماری‌ها دست یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها