شناخت نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در بازآفرینی هویت فرهنگی-قومی مردم عرب استان خوزستان (با تأکید بر اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان/کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

چکیده

 
فرایند جهانی ­شدن بیش از آنکه در عمل به یکسان ­سازی فرهنگی منجر شود، شرایط برجسته شدن هویت­ های فرهنگی محلی و قومی را فراهم آورده است. هویت امری متغیر است که در طول تجربه اجتماعی و با شکل‌گیری و گسترش ابزارها و شیوه­ های ارتباطی جدید تغییر می­ یابد. این پژوهش با هدف شناخت و توصیف برساخت هویت­ مردم عرب استان خوزستان در شبکه­­ های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کیفی سعی دارد الگوی بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب این استان را در قالب فعالیت در شبکه­ اجتماعی مجازی اینستاگرام شناسایی کند. برای این منظور تعداد 30 پست منتخب از 20 کانال فعال مرتبط با هویت فرهنگی- قومی مردم عرب استان خوزستان در اینستاگرام انتخاب و ضمن مطالعه آنها بر مبنای واحد تحلیل مضمون، به کشف الگوهای کنشی کاربران اقدام گردید. نتایج از وجود سه الگوی کنشی یعنی تقابل با فرهنگ رسمی، بازآوری و نوآوری در مؤلفه‌های هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان حکایت دارد.
  
  

کلیدواژه‌ها