کلیدواژه‌ها = جامعه عشایری
تعداد مقالات: 1
1. نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری