کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‏ ی زمینه ‏ایی عملکرد جوانان شهر یزد: کنشگر در کشاکش ساخت و برساخت فضای اجتماع

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-219

زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی