کلیدواژه‌ها = آداب و رسوم
تعداد مقالات: 1
1. رد پای آیین کهن فروردیگان در مراسم چهارشنبه ‌سوری

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-165

فرزانه گشتاسب