بازی کوس چال جلوه ای از فرهنگ عامه در شهر اَهرَم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام و مدرس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر

چکیده

سرگرمی­ و بازی­‌ها بخشی از فرهنگ عامه هستند. از آنجایی که بازی­‌های بومی و محلی در ایران اغلب برگرفته از محیط جغرافیایی، شغل و معیشت مردم یک منطقه هستند، از تنوع خاصی برخوردارند. در ایران هم افراد مانند سایر نواحی جهان برای حفظ روحیۀ جمعی و ایجاد نشاط و شادی، به بازی‌­های بومی و سنتی می‌پردازند. هدف این پژوهش، معرفی بازی کوس چال به عنوان یکی از مواریث فرهنگ عامۀ شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان در استان بوشهر است که از گذشته‌­های دور تاکنون انجام می­‌شود و هم­چنان به نحوی زنده و پویا به حیات خود در میان مردم ادامه می‌دهد. این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و اطلاعات از طریق مطالعه منابع کتابخانه­‌ای و میدانی و مصاحبه با مطلعان محلی، بازیکنان و تماشاگران این بازی جمع‌آوری شده است. بر اساس نتایج پژوهش، این بازی نشان‌دهندۀ شیوه زندگی، نگرش و باورهای اجتماعی و فرهنگی در شهر اهرم است. به نظر می‌­رسد این بازی با مهاجرت اقوامی از دوران صفویه و سپس افشاریه که به این منطقه آمده‌­اند، نشر و گسترش یافته است. از ویژگی­‌های این بازی، سادگی در ابزار و وسایل، عدم نیاز به امکانات و فضای خاص و اتکاء بر دقت، هوشیاری و نشاط بین بازیگران و تماشاچیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kūs Čāl Game As a Manifestation of Popular Culture in the City of Ahram

نویسنده [English]

  • Heydar Amiri
Lecturer in Bushehr Farhangian University
چکیده [English]

Entertainment and games are part of popular culture. Indigenous and local games in Iran have a certain variety because they are often derived from the geographical environment, occupation and livelihood of the people of a region. In Iran, as well as in other parts of the world, people play indigenous and traditional games to maintain a collective spirit and create vitality and happiness. The purpose is introducing Kūs Čāl game as one of the popular cultural heritage of Ahram city, the center of Tangestan city in Bushehr province, which has been done since the distant past and continues to live and dynamic among the people. This research is descriptive-analytical that collects information from library and field sources and interviews with local informants, actors and spectators of this game. According to the results of this article, this game shows the lifestyle, attitude and socio- cultural beliefs in the city of Ahram. It seems that this game was published and spread by the migration of tribes from the Safavid and then Afshari eras who came to this region. The features of this game are simplicity in tools and equipment and no need for special facilities and space, relying on accuracy, vigilance and cheerfulness between actors and spectators.                                                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • game
  • kūs Čāl
  • popular culture
  • tangestan
  • ahram city
  • dehran