کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. «مردم‌شناسی» یا «انسان‌شناسی»: ترادف، انتخاب و تضاد

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-241

قباد رضائی