کلیدواژه‌ها = مردم شناسی غذا و تغذیه
تعداد مقالات: 1
1. خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-115

سید محمدهانی ساداتی؛ ابوعلی ودادهیر